REKLAM

Coğrafya Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Yer şekilleri

  Yer kabuğunun yüzeyinde, iç ve dış kuwetlerin etkisi altında meydana gelen bütün şekillere verilen genel ad. Çoğu kez yüzey şekileriyle ayna anlamda kullanılır.

Yer kabuğu

  Dünyanın 30 - 40 km kalınlıktaki dış kabuğu. Çoğu kez taş küre ile aynı anlamda kullanılır.

Yer altı suyu

  Yüzeyde sızarak yer aıtındaki çeşitli tabakalar ve çatlaklar arasnıda değişik şekillerde bulunan suların tamamı.

Yaz solstisi

  21 Haziranda güneş ışığının 23° 27' kuzey enlemde uzanan yengeç dönencesine dik geldiği zaman.

Yayla yerleşmesi

  Hayvan otlatma ve dinlenme amacıyla yapılmış mesken topluluğu.

Yayla

  Orman sınırının üstünde veya onay kanı sahalarda yaz döneminde hayvan otlatılan yer. Bu sahalar aynı zamanda Akdeniz BÖlgesi'nde olduğu gibi, yazın dinlenme yeri olarak da kullanılır.

Yayla

  Yaz aylarında hayvan otlatmak veya tarımsal faaliyette bulunmak amacıyla gidilen geçici yerleşmelerdir. Yaylalar dinlenmek amacıyla gidilen yazlık sayfiye yerleri de olabilir.

Yarma Vadi (Boğaz)

  Akarsuyun, iki düzlük arasında bulunan sert kütleyi derinlemesine aşındırması sonucunda oluşur. Vadi yamaçları dik, tabanı dardır. Akarsuyun yukarı bölümlerinde görülür.

Yarma vadi

  Iki düzlük arasındaki yükseklik üzerinde akarsuların oluşturduğu dar ve derin vadi.

Yarımada

  Ana karadan denize doğru uzanan kara parçası.

Yarım küre

  Ekvatorun kuzey ve güneyindeki yarım küreler. Kuzey Yanm küre: Ekvatorun kuzeyindeki yarım küredir.

Yarı tropikal bölge

  Orta kuşak ile tropikal kuşak arasında yer alan sıcak iklim. Bu iklimin görüldüğü yerlerin bazıla yağışlı, bazıları kuraktır.

Yarı kurak bölge

  Nemli orman bölgelerinden daha az yağış alan, ama çöllerden daha nemli, bozkırlar ve ağaçlı bozkırlarla kaplı alan. Örnek: Iç Anadolu. Ortalam yağış genellikle 200400 mm arasındadır.

Yarı çöl

  Kuraklık ve bitki örtüsü bakımından çÖllerle bozkırlar arasındaki bölge.

Yaprak orman

  Kışın yaprak döken, geniş yapraklı ağaçlardan (kayın, meşe, gürgen, kestane vb.) meydana gelen orman. Yayvan yapraklı orman da denir.