REKLAM

Coğrafya Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Sırt

  İki akarsu vadisini birbirinden ayıran ve birbirine ters yönde eğimli yüzeyleri birleştiren yeryüzü şeklidir. Sırtların üzeri düz olabileceği gibi keskin de olabilir.

Sirk gölü

  Buzul çanağının su ile dolması sonucu oluşan göl.

Sirk buzulu

  Dağların tepesindeki ve yüksek yamaçlardaki küçük çanaklarda yeni oluşmaya başlayan buz türüdür.

Sirk

  Buzulların aşındırması ile oluşan önü açık çanak.

sirk
Buzulun ilk oluşmaya başladığı yerde oluşan küçük aşınım çukurluğu.
silis
Kum çakmaktaşı, kuvars vb. silisyumun oksijenli birleşimleridir.
Sıcaklık

  Sıcaklığın yüksek olduğu yerlerde havanın nem alma kapasitesi de yüksek olduğu için buharlaşma artar, düşük olduğu yerlerde ise buharlaşma azalır.

Seramik

  Yüksek ısıda pişirilmiş topraktan yapılan vazço, çanak, çömlek.

Seracılık

  Hava şartlarına karşı korunmuş, can veya naylonla kaplı yerlerde sebze veya meyve yetiştirmek.

Senklinal

  Tabakaların tekne biçimindeki kıvrılma şekli.

Şemosfer

  Atmosferin stratosfer ile İyonosfer arasındaki katmanıdır.

Selüloz

  Bitkilerin hücre yapısındaki bir karbonhidrattır, kağıt, suni ipek ve patlayıcı madde yapımında kullanılır.

Şelf

  Kıta sahanlığı.

şelf
Karaları çevreleyen ve karalardan sayılan, 200 metre derinliğe kadar olan sığ deniz dipleri.
Şelale

  Büyük çağlayan. Akarsuların yüksek yerlerden dökülüp aktığı yer.