REKLAM

Coğrafya Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Subtropikal

  Tropikal ve orta kuşaklar arasındaki geniş alanını belirten sıfat.

Subpolar

  Orta kuşak ile kutup kuşağı arasındaki yerleri belirten sıfat.

Su küre

  Hidrosfer.

Su bölümü çizgisi

  Akarsu havzalarını birbirinden ayıran çizgi.

Stratosfer

  Troposferin üstündeki atmosfer katmandır.

Step

  Bak. Bozkır.

Step

  Bakınız : Bozkır.

Solstis

  Güneş ışınlarının her iki yarım kürede 23° 27' da bulunan enlemlere dik gelmesi.

Soğurma

  Işık ya da ısının bir bölümü veya tümünün cisimlerin içinden geçerken emilmesi.

Skayer kıyılar

  Örtü buzullarıyla biçimlenmiş alanlarda, hörgüç kayaların ve buzul taş tepelerinin sular altında kalmasıyla meydana gelen kıyı tipi. Binlerce adacıktan oluşur.

Siyenit

  Yeşilimsi, pembemsi renkli iç püskürük bir taştır. Adını Mısır’daki Syene (Asuvan) kentinden almıştır. Siyenit dağılınca kil oluşur.

Siyasi ve İdari Haritalar

  Yeryüzünde veya bir kıtada bulunan ülkeleri, bir ülkenin idari bölünüşünü, yerleşim merkezlerini gösteren haritalardır. Bu haritalardan uzunluk ve alan bulmada yararlanılır. Ancak yer şekilleri hakkında bilgi edinilemez.

şist
İyi derecede metamorfizma geçirmiş yapraksı yapıdaki metamorfik kayaç türü (mika şist, talk şist,killi şist vb.),
Sismograf

  Depremin süresi ve şiddetini ölçen alete sismograf denir.

sismograf
Deprem dalgalarını kaydetmeye yarayan alet,