REKLAM

Coğrafya Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
tayga
Sert karasal iklimin etkili olduğu yerlerde görülen, iğne yapraklı ormanlara verilen ad.
Taşküre (Litosfer)

  Dünya'nın manto katmanının üstünde yer alan ve yeryüzüne kadar uzanan katmanıdır. Kalınlığı ortalama 100 km’dir. Taşküre’nin ortalama 35 km’lik üst bölümüne yerkabuğu denir.

Taşa - dayalı sanayi

  Tuğla, kiremit, kireç, çimento, fayans, karo gibi inşaat malzemelerinin üretildiği sanayi kolu.

Taş

  Yer kabuğu oluşturan ana malzemeye verilen ad. Aynı anlamda, kaya ve kayaç terimleride kullanılır.

Tariş

  ğzmir, incir, üzüm, pamuk ve zeytinyağı tarım Satış Kooperatifler Birliği) 1937'de kurulan birliğin Ege Bölgesi'nde ürünleri işleyen çeşitli tesisleri bulunmaktadır.

Tarım

  Toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla çeşitli ürünler elde etme işine tarım denir.

Taraça

  Bakınız : Seki.

Tapografya haritası

  Yeryüzü şekillerinin eşyükseıti eğrileri ile gösterilmesi.

Talveg

  Akarsu yatağının en derin noktalarını birleştiren çizgi.

Takke buzulu

  Dağların bütün yamaçlarını kuşatan buzul türüdür.

Tabii soda (Trona)

  Doğal sodyum karbonat. Cam ve boya sanayiinde katkı maddesi olarak kullanılır.

taban suyu
Geçirimsiz bir tabaka üzerindeki geçirimli tabakada biriken yer altı suyu.
Taban seviyesi

  Yer kabuğunun dış etkenlerle aşındırı/masında, düzenleyici roloynayan seviye. Deniz sevyiesi, genel taban seviyesidir.

taban seviyesi
Akarsuların döküldüğü göl ya da deniz seviyesi.
Sürekli Rüzgarlar

  Genel Hava dolaşımına bağlı, sürekli basınç kuşakları arasında yıl boyunca yön değiştirmeden esen rüzgarlardır.