REKLAM

1. Uzun, dalga dalga tümcelerin de büyük bir tadı, bir güzelliği olduğunu bilmez değilim. Ben öyle yazamıyorsam... Denediğim oldu, ama başaramadım.

Yukarıdaki boş bırakılan yere anlam ve anlatımın akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) canım istemediğindendir.

B) hoşuma gitmediğindendir.

C) sıradan geldiğindendir.

D) elimden gelmediği içindir.

E) okuyanı sıktığındandır.

2. I. Bazen bir yankı, yinelendiği sesten daha güzeldir.

II. Hiçbir doğa resmi, doğanın kendisinden daha güzel olamaz.

III. Ressamlar ve ses sanatçıları güzeli doğal olanda ararlar.

IV. Sanat, doğanın taklit edilmesidir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisi, birbirleriyle anlamca çelişir?

A) I. ileII. B) II. ile III. C) III. ile IV.

D) I. ile IV. E) II. ile IV.

3. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde "aşamalı bir durum" dile getirilmektedir?

A) Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede

Bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de

B) Kendi gökkubbemiz altında bu bayram saati

Dokuz asrında bütün halkı, bütün memleketi

C) Yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan

Kalkıyor tozlu zaman perdesi birden aradan

D) Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir

Duyulan gökte kanat, yerde ayak seslendir

E) Bir geliş var... Ne mübarek, ne garip âlem bu!

Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu.

{pub}SORULARIN DEVAMINA VE CEVAP ANAHTARINA ULAŞMAK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPINIZ. {/pub}

{reg}

4. (I) insanoğlunun beyninin ve yüreğinin sesi olan edebiyat günümüzde de önemini sürdürüyor. (II) Edebiyatın ham­maddesi dildir. (III) Dil, düşüncelerimizin elbisesidir ve dil insanların düşüncelerini birbirlerine aktarmalarını, yani sosyalleşmelerini sağlayan bir iletişim aracıdır. (IV) Sonuç olarak dil ve edebiyatın insan ve toplumla aynı olduğunu söyleyebiliriz. (V) Birini diğerinden ayrı düşünmemiz, tümünü birden yok saymamız anlamına gelir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde tanım yapılmıştır?

A) I. ile II. B) III. ile IV. C) IV. ileV.

D) II. ile III. E) I. ile IV.

5. I. iyi haberler ağır ağır gelir; çabuk gelenler yalnız kara haberlerdir.

II. Kötü haber getirenleri hiç kimse sevmez.

III. Bir haberin kötü olduğunu biliyorsan sen sus, başkaları söylesin onu.

IV. Kötü haberler kırlangıç kanatlıdır; iyi haberler koltuk değnekli.

Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangilerinde aynı düşünce farklı biçimlerde dile getirilmiştir?

A) I. ile II. B) I. ile III. C) II. ile III.

D) I. ile IV. E) II. ile IV.

6. (I) Bir şiirin, bir bütün olması gerekir. (II) Yahya Kemal'in eski şiirlerinde bu bütünlüğü bulurduk. (III) Gazellerde konu birliği bulunmayabilir; çünkü divan şiirin sanat an­layışı budur. (IV) Yahya Kemal gazele de konu birliği ge­tirmişti, bunun içindir ki Nedim'e öykünerek yazdığı gazel­lerinde bile onun "yeni bir şiir" olduğunu söylerdik. (V)

:Şimdi ise Yahya Kemal kendi yaptığını yıkıyor; gele­nekçilik, onu bu sonuca götürdü.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde sözü edilen şairle ilgili olumsuz eleştiri yapılmıştır?

A) I. B) II. C)lll. D) IV. E) V.

7. (I) Orhan Pamuk'un üçüncü romanı olan "Beyaz Kale"deki olaylar on yedinci yüzyılda, IV. Mehmed zamanında geçiyor. (II) Okumaktan ve düşlemekten hoşlanan ya­zarımız; kendine özgü gerçekliği olan, bunun için de bize inandırıcı gelen bir roman dünyası kuruyor. (III) Yarattığı roman kişileri, bu dünyanın gerçekliği ve tutarlılığı içinde gerçeklik ve tutarlılık kazanıyorlar. (IV) Gene de iki ayrı dünyayı, iki ayrı kültürü belirgin özellikleriyle yansıtan Hoca ile Venedikli'nin simgesel değerlerinin bireysel gerçekliklerden ağır bastığını söylemek gerek. (V) Beyaz Kale'de yazar olayları ustaca kurgulaya-bilmiş.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

8. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde "hayıflanma" an­lamı vardır?

A) Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde

Sen nerdesin ey sevgili, yaz günleri nerde?

B) Akşam, güneş artık deniz ufkunda silindi

Hülya gibi yalnız gezinenler köye indi.

C) Ucu göğsünde duran bir kılıcım pençende

Bakışın benden uzaklaşsa da gönlün bende

D) Bir perde açılsın dedim ufkumda ziyadan

Daldım köye hasretli çobanlar gibi dağdan.

E) Göl mevsimidir şimdi, bıraksın seni kışlar;

Aksetti yeşil koylara ve kamışlar

9. (I) Biz hüzünlü bir toplumuz; hüznü, hüzünlenmeyi seviyo­ruz. (II) Yaşamın tadını, hüzün duygusunda buluyoruz belki de! (III) Hep söylemişimdir: Şarkılarımıza, türkülerimize, şiirlerimize bakın, hep hüzündür dile getiri­len. (IV) Bir şiirimde "Hüzün ki en çok yakışandır bize" diye yazmıştım da adımı "hüzün şairi"ne çıkarmışlardı an­layışsızlar. (V) Bizim kültürümüz bir hüzün kültürüdür; hüzün sanki kimliğimizin "olmazsa olmaz" bir parçasıdır, demek istemiştim ben.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir "yakınma" vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

10. ... diyorlar, insanoğlunu özgürlük davasından çevirir, düşünmekten çevirir bu söz; çünkü özgürlük ve düşünmek birdir.

Düşüncenin akışına göre bu cümlenin başına aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Özgürlük için her şey yapılmalıdır,

B) Düşünen insan özgür olmalıdır,

C) Özgür olmayan insan yarı ölüdür,

D) Özgürlük düşünerek değil savaşarak kazanılır,

E) Doğruyu bulmak için herkes gibi düşünmek gerekir,

11. "insanlar kırmızı bir güle koşarken ayaklarının altında ezilen kır çiçeğinin farkında olmaz."

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?

A) Gül, her devirde güzelin ve güzelliğin sembolü olmuştur.

B) Hedeflerimize ulaşmak için bazen sevdiklerimizden fedakarlıkta bulunmalıyız.

C) Kişi hedefine ulaşmaya çalışırken farkında olmadan bazı değerlerini kaybeder.

D) Gülü seven dikenine katlanır, demiş atalarımız.

E) Sevdiğine kavuşmak söz konusu olunca insanın gözü hiçbir şey görmez.

12. (I) Geçenlerde bir dostumun evindeki eğlenceye katılmak üzere yola çıktık. (II) Sakin, ılık, mehtaplı bir gecede cad­delerde coşkun bir sel gibi akan kalabalığa katıldık. (III) Gittiğimiz evin kapısının iki yanındaki iki yüksek sütun ışıktan direkler gibi görünüyordu. (IV) Girişin iki yanında duvarlardan sarkan çiçekler renkli paraşütleri andırıyordu. (V) Bahçedeki renkli ışıklar bir renk cümbüşü oluşturuyordu.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde "be­timleme" söz konusu değildir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

13. Aşağıdakilerin hangisinde eylemin en az iki kez yapıldığı anlamı vardır?

A) Önümüzdeki yıl yine gideceğim Avrupa'ya.

B) Bugün de mi aynı yemeği yiyeceğiz?

C) Tekrar görüşmek dileğiyle birbirimizden ayrıldık.

D) Dün yine seni andım, dolaştım sokaklarda.

E) Oraya tekrar gitmen gerekiyormuş.

14. (I) Yazınımızda eleştirinin yeterince gelişmemiş, çorak bir alan olduğu savı, eleştirinin kalıcı olmadığı gerekçesiyle de açıklanabilir. (II) Diyelim ki eleştirmenin kendisine onur veren pratik bir yanı yoktur eleştirinin. (III) O zaman da yazara ya da okura yönelik bir işlevi olmaz mı? (IV) Eleştirmen bu yüzden ne okura ne de yazara yaranabilir. (V) Bu yönüyle "edebiyatın talihsiz çocuğu" denebilir eleştirmene.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangi­sinde "varsayım" söz konusudur?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

15. Deri değiştiremeyen yılanın öldüğü gibi düşünce değiştirmesine engel olunan kafalar da kafa olmaktan çıkar.

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?

A) Yılanlar da insanlar gibi sürekli bir değişim içindedir.

B) Deri değiştirmek,bir yılan için hayati bir öneme sa­hiptir.

C) insanın sürekli fikir değiştirmesi, gelişmesine engel olur.

D) Yeni düşünce üretemeyen beyin işlevsiz kalacağı için ölmüş kabul edilebilir.

E) Düşünmek, insanın en temel, yaşamsal işlevidir.

16. (I) Memduh Şevket Esendal "Hikayeler"in birinci kitabını 1946'da yayımlar. (II) Siyasal ününü sanat çabalarından uzak tutmak için eserlerinde M. Ş. E. gizli adını kullanırdı. (III) "Hikayeler"i de bu adla çıkardı. (IV) Hikâyelerinde yıllarca parti müfettişi olarak dolaştığı yurdun dört bir ta­rafında yakından tanıma olanağı bulduğu Türk insanının psikolojisini, günlük yaşamlarını, kahve sohbetlerini, va­tandaş, memur ilişkilerini, dar gelirli insanların dertlerini şakacı, alaylı ve babacan bir edayla dile getirir. (V) Top­lumun bir panoramasını gözler önüne serer.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde yazarın eserlerinin üslup ve içeriği bir arada ve­rilmiştir?

A) V. B) IV. C) III. D) II. E) I.

1.D 2.A 3A 4.D 5.D 6. E 7.A 8.A 9.D 10.D 11.C 12.A 13.D 14.B 15.D 16.B

{/reg}

You have no rights to post comments