REKLAM

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "aşamalarla bir durumun ilerlemesi" söz konusudur?

A) Diyet yapan kardeşim günden güne zayıfladı, bir dal gibi oldu.

B) Bunca zamandır seni boş yere bekletti, yalanlarıyla avuttu o!

C) Kaç senedir askeri okulların sınavlarına hazır­landığını bir bilsen!

D) Bir saattir onu dinlediğim halde, konuşmaların­dan hiçbir şey anlamadım.

E) Sabahtan akşama kadar ütü yaptığım için kollarım ağrıyor.

2. "Kendini beğenmişlik, yüzünde bir tek kırışık bile görmez." cümlesiyle asıl anlatılmak iste­nen, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kendilerine hayran olan insanlar, her zaman bakımlı olmaya çalışırlar.

B) Kibirli insan, kendinde hiçbir zaman kusur bul­maz.

C) Kendisiyle barışık insanlar, ruhen hep genç kalır.

D) Beğeni, görece bir kavram olduğu için tartışıla­maz.

E) Fiziksel yaşlanma, insanın kendini genç his­setmesini engelleyemez.

{pub} SORULARIN TAMAMINI VE CEVAPLARINI GÖRMEK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPINIZ. {/pub}

{reg}

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kinayeli bir söyleyiş" söz konusudur?

A) Beni yalnız bırakmayacağını adım gibi biliyor­dum.

B) Ondan yardım istedim ama bana bir kuruş bile vermedi.

C) O kadar çok çalıştı ki sınıfın sonuncusu oldu!

D) Sanıyorum bu yıl bütün planlarını hayata geçirecek.

E) Bazı şeylerin göründüğü gibi olmadığını artık anlamalısın!

4. I. Doğru olan her düşüncede, yanılanın da payı vardır.

II. Her insanın düşüncesinde, doğru olan bir yan bulunur.

III. Doğruya ulaşmak, yanlış düşüncelerden arın­mayı gerektirir.

IV. Yanlış düşünceler bile, insana zaman zaman doğruyu gösterebilir.

Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisi, anlamca birbirine en yakındır?

A) II. ve III. B) I. ve II. C) III. ve IV. D) I. ve III. E) I. ve IV.

5. (I) Çocuk, kitapla, okul öncesi dönemde tanışır. (II) Bu dönemde kitapla yüz yüze gelen çocuklar, daha sonraki yıllarda kitapla yakın ilişki kurarlar. (III) Ancak bunun için, çocukların kendilerine okunan kitaplardan olumlu etkilenmiş olması ge­rekir. (IV) Ayrıca okul öncesi dönemde çocuklar dünyayı kendileriyle ve aileleriyle sınırlı tutarlar. (V) Bu nedenle de kendilerini ve çevrelerini bula­bilecekleri kitaplar seçilmelidir. (VI) Ya da onların hayal gücüne seslenen kitaplar tercih edilmelidir.

Numaralanmış cümlelerden hangisi, kendisin­den önceki cümlenin koşulu durumundadır?

A) II. B) III. C)IV. D)V. E) VI.

6. Bütün gün kırlarda, deniz kenarlarında dolaştık. Güneş, her şeyi açık ve berrak gösterdiği için yal­nız gözlerimizle yaşadık; doğanın ruhunu yüre­ğimizde hissedemedik.

Bu parçada altı çizili cümleyle anlatılmak iste­nen, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güzelliklerin tat vermediği

B) Görülen şeylerin kendilerine acı verdiği

C) Düşlerdeki güzelliklere sığınıldığı

D) Yaşananların kuru gerçekle sınırlı kaldığı

E) Zamanın çok çabuk geçtiği

7. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde, dolaylı yoldan öğüt verme söz konusudur?

A) Herkes ektiğini biçer.

B) Sözünü bil pişir, ağzını der devşir.

C) Kazma elin kuyusunu, kazarlar kuyunu.

D) Güvenme varlığa, düşersin darlığa.

E) Alma mazlumun ahım, çıkar aheste aheste.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikinci yargı, birinci yargının yorumudur?

A) Seninle bir daha konuşmayacağım; beni çok kırdın.

B) Yüzüne bile bakmadı; sana çok kızmış olmalı.

C) Her zaman takdir ettiğim bir insan olmuştur; onunla gurur duyuyorum.

D) Biliyorum çok kötü bir olay; ancak kendini bu kadar üzmemelisin!

E) Eve erken gelseydin, sen de sürprizimizi görebilirdin.

9. (I) Onu hemen hemen on yıldır tanıyorum. (II) En büyük hobisi, iki senede bir, ev değiştirmektir. (III) Alışkanlıklarından çabuk vazgeçebilen, her şey­den kolayca sıkılan bir insandır. (IV) Bu kadar çok ev değiştiren bir kişinin, arkadaşlığa yaklaşımı ise bambaşkadır. (V) Onun arkadaşlıkları, bu may­mun iştahlığının aksine, çok sağlam ve uzun sü­relidir. (VI) Her şeyden bu kadar çabuk sıkılan bir insanın böylesine derin arkadaşlıklar kurması hep ilginç gelmiştir bana.

Numaralandırılmış cümlelerden hangisi, kendi­sinden önce gelen cümlenin açıklayıcısıdır?

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

10. (I) Sanatçının tek amacı, yenilik yapmak değildir. (II) Her sanatçı, farklı anlatımlar bulmak, yepyeni bir akım yaratmak zorunda mı? (III) Bu, çoğu kez sanatçının yeteneklerinin de ötesinde, çağın ko­numuyla ilgili bir durumdur. (IV) Ayrıca, insanlar yenilik yapmak için yazar olmazlar. (V) İçlerini ka­vuran, onları yaralayan şeyleri aktarma zorunlulu­ğu hissettikleri için yazmayı seçerler.

Paragrafta numaralandırılmış cümlelerden hangisinde bir eylemin nedeni belirtilmiştir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E)V.

11. (I) Bu yaz güzel bir tatil geçirmek amacıyla ailecek İspanya'ya gittik. (II) Daha önce hiç görmediğim bir yer olmasına rağmen, topraklarına adım atar atmaz tarihi dokusu beni büyüledi. (III) Eminim ki senelerce burada yaşasam hiç yabancılık çek­mem. (IV) Yemekleri, kültürleri, dansları, insanla­rıyla tam bir Akdeniz mozayiği burası. (V) Hare­ketli, cıvıl cıvıl ve buram buram insan sıcaklığı ko­kuyor sokaklarında.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde "pe­şin hüküm" söz konusudur?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E)V.

12. "On yıldır biriktirdiği parayla bir ev satın almaya karar vermiş; demek ki ... " cümlesi aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa yargı, söz söyle­yen kişi tarafından onaylanmış olur?

A) bunun iyi bir yatırım olacağını nihayet o da an­ladı.

B) tam istediği gibi bir ev karşısına çıktı.

C) ileride rahat etmek istiyor.

D) ödediği kira ona artık ağır geldi.

E) ev almanın ileride daha da zorlaşacağını dü­şünüyor.

13. I. Aşk, insanın çoğu kez mutsuz olmasına yol

açar.

II. Aşk, iki kişinin taktik savaşlarından ibarettir.

III. Aşk güzeldir; ama tehlikeleri de içinde barın­dırır.

IV. Aşk, insanı yaşamdan kopartarak hayal dün­yasında yaşamasına neden olur.

V. Aşk çok renkli bir çiçektir, fakat yetiştiği yer de­rin uçurumların kenarıdır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi ikisi, anlamca birbirine en yakındır?

A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve V.

D) III. ve V. E) IV. ve V.

CEVAPLAR

1. A

2.B

3.C

4. E

5. B

6. D

7. A

8. B

9. D

10. E

11.C

12. A

13. D

{/reg}

You have no rights to post comments