REKLAM

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "olumlu bir durumun olumsuz yönde değişmesi" anlamı vardır?

A) Yollara dağıtır baygın bir koku, bahçelerden taşan çiçekler, dallar.

B) Karanlık yayılır bütün beldeye, bir esrarlı korku gezer her evi.

C) Bir günümüz bile sensiz geçmezken, şimdi mezarına hasretiz anne.

D) Baş ucunda matem renkli serviler, hüznüyle titreşir sanki hayatın.

E) Öksüzlük denilen acıyla vurgun, bir başka ölüydük bu taprakta biz.

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde karşılaştır­ma anlamı vardır?

A) Bir sonu gelmeyen rüyaya dalar akşam odalar­da fersiz aynalar.

B) Bizden iyi tanır bizi, bir vefalı dosttan daha aşina aynalar.

C) Serpilen yağmurla, örtülen sisle birden kapanıyor akşamın ufku.

D) Durgun sularında yüzünün yer yer eski bir hatıra sanki genişler.

E) Mazi, bir akşamın penceresinden bir dost eli gibi uzanır bize.

{pub} BU TESTİN BÜTÜN SORULARINI VE CEVAP ANAHTARINI GÖRMEK İÇİN ÜYE OLUN YA DA ÜYE GİRİŞİ YAPIN {/pub}

{reg}

3. "Hastalık atla gelir, yaya gider."

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlamca en yakındır?

A) Kişi dikkat etmezse hastalığa çabuk yakalanır.

B) Tedavi edilmeyen hastalık ölümle sonuçlan­abilir.

C) Hastalığa yakalanmak kolay, ondan kurtulmak zordur.

D) Hastalıkta mutlaka ilaç tedavisine başvurul­malıdır.

E) Hastalığa çabuk yakalanırsa insan ondan kolay kolay kurtulamaz.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi dolaylı anlatı­ma örnektir?

A) İnsanlar bana bir dağlıymışım gibi davranıyor.

B) Bir gün bana, sen de çek git, desinler.

C) Yüreğime bu yükü kaldıramayacağını söylediler.

D) Her uçurumun dibinde hercai menekşe bulu­nur mu?

E) Bunca çaresizlik içinde kalkıp nerelere gitmeli!.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nesnellik ağır basmaktadır?

A) Sabahları balkona çıkar, güneşin muhteşem yükselişini seyrederim.

B) Büyük bir coşkuyla kahvaltımı yaparım.

C) İstemeye istemeye işimin yolunu tutarım.

D) Gelen evrakları bir bir gözden geçiririm.

E) Mesainin bitimini adeta iple çekerim..

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tanımlama vardır?

A) Hiçbir sanatçı kalıcılığı hedeflemeden yazmak istemez.

B) Sanat, içimizdeki coşkuyu gün yüzüne çıkarma çabasıdır.

C) Her sanat ürünü mutlaka birilerine seslenmek için vardır.

D) Sanat eseri özle bütünün birleşmesinden mey­dana gelmelidir.

E) Sanatçı kendi gerçeklerini, toplum gerçek­leriyle çelişmediği ölçüde dile getirmelidir.

7. Aşağıdakilerin hangisinde benzetme yapıl­mıştır?

A) Yağmalanmış ömrümün yasını tutuyorum

B) Yalnız ve yabancıyım, üstelik üşüyorum

C) Telaşlıdır bu başım, çekip gitmek deyince

D) Sararmış sayfalar düşer yıkıp geçen rüzgârdan

E) Ağır bir gölgedir ki yere düşer bedenim

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yargı nedeniyle birlikte verilmiştir?

A) Bir tren sesi duymayagöreyim, iki gözüm iki çeşme.

B) Garipliğim, mahzunluğum duyurmayın anama.

C) Kavak ağaçlan görünüyor penceremizden.

D) Bir âlem doğdu yine giden günün ardından.

E) Sardı her akşamki sessizlik yokuşları.

9. Aşağıdakilerin hangisinde yargı koşuluyla bir­likte verilmiştir?

A) Şiirde farklı görünmek için ille de tuhaflaşmak gerekmiyor.

B) Özgünlüğün ayağı yere basmayan kurallarına yaslanmadan yazılanlar kalıcı şeyler olamaz.

C) Yenilenmek ve farklı görünmek için ille de acaipleşmek gerekmiyor.

D) Zananın şaşmaz terazisi mutlaka gerçek sanat eserinin değerini belirginleştirecektir.

E) Yenilenmenin sarf yokuşundan tırmanamayanlar acaipliğin kolaycılığına sığınıyorlar.

10. Aşağıdakilerden hangisinde yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir?

A) Atamam kendimi denize, dünya güzel.

B) Bakakalırım giden geminin ardından.

C) Tüyden hafif olurum böyle sabahlar.

D) Sanırım ki günler hep güzel geçecek.

E) Deniz bembeyazken çıkacaksın yola.

11. "Tanzimat o denli tutkuyla düzyazıya eğilmişti ki bu dönemde yazılan şiirlere de düzyazının öğelerinin egemen olmaması, düşünülemezdi."

Bu cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Tanzimat şiirine düzyazının öğelerinin hakim olması Tanzimatçıların düzyazıya tutkuyla eğilmesindendir.

B) Tanzimat dönemi olmasaydı şiire düzyazının öğeleri egemen olmazdı.

C) Tanzimat nesrinde fikirsel öğeler ağır bastığın­dan Tanzimatçılar önemli görülmektedirler.

D) Tanzimat şiirinde düzyazıda anlatılmayan duygular dile getirilmiştir.

E) Tanzimatçıların şiirle düzyazıya aynı oranda önem vermeleri onların fikirle sanata gereken ilgiyi gösterdiklerinin işaretidir.

12. "Fırsat en fırtınalı günlerin arasından geçer."

Bu cümleden aşağıdakilerden hangisine varılabilir?

A) Fırsat elde edebilmek için zahmeti ve riski gö­ze almak gerekir.

B) Fırsat insanın kapısını iki defa çalmaz.

C) Fırsat, iyi değerlendirilmezse insanın başına kötülükler gelebilir.

D) Her günün kendine göre fırsatları vardır.

E) Fırsatçılık insan için geniş olanaklar sunabilir.

13. "Anlatmak istediğin bir anlama saçmalı fişek atıp onu dağıtacağına, söylediğin sözü yüreğinden vuracak bir kurşun kullan!"

Bu cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Kelimelerin isabetli ve etkili kullanılması

B) Sözün süsten uzak tutulması

C) Kelimelere mecaz anlamlar yüklenmesi

D) Etkili ve duygusal sözlere ağırlık verilmesi

E) Konudan çok üsluba önem verilmesi

14. (1) İyi bir okumanın, hayatın gerçekleriyle karşıla­şıldığında insana farklı yordamlar sunması, oku­manın tabii bir sonucudur. (II) Bunun yanında, okuma yoluyla kendilerine sanal bir dünya kuran­lar gerçeği ıskalarlar. (III) Gerçek bir okuma; hay­attan uzaklaştırmaz. (IV) Hayatın çekilmezlerini çekilir; anlaşılmazlarını anlaşılır kılar. (V) Hayat karşısındaki duruşumuza, bakışımıza kişilikli bir tarz kazandırır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi­sinde okumanın olumsuz yönünden söz edil­miştir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

15. "Benim için asıl tehlike hiçbir şey olmamak değil, kendimden başka bir şey olmaktır." diyen bir yazarın kaybetmek konusunda endişe ettiği şey aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öznellik B) Tarafsızlık

C) Özgünlük D) Nesnellik

E) Özveri

1. c

11. A

2. B

12. A

3. C

13. D

4. C

14. B

5. D

15. C

6. B

7. E

8. A

9. B

10. A

{/reg}

You have no rights to post comments