REKLAM

1. Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim...
İnan ki: Her ne demişsem görüp de söylemişim.
Yukarıdaki mısralar, aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisinin temel niteliğini yansıtır? (1974/ÖSYS)
A) Klasisizm B) Romantizm C) Realizm
D) Sembolizm E) Sürrealizm

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde aynı türde eserler vermemiş olan yazarlar bir araya getirilmiştir? (1976/ÖSYS)
A) Corneille, Racine, Sophokles
B) Descartes, Pascal, Eflatun
C) Aisopos, La Fontaine, Phaedrus
D) Moliere, Aristophanes, Homeros
E) Balzac, Flaubert, E. Zola

EDEBİ AKIMLAR VE BATI EDEBİYATI

1. Aşağıdakilerden hangisi klasisizmin özelliklerinden biri değildir?

A) XVII. yüzyılda ortaya çıkan, Yunan ve Latin  geleneğine bağlı bir edebiyat akımıdır.
B) Akıl, sağduyu ve doğaya önem verilir.
C) Konularını eski Yunan ve Latin kaynaklarından alır.
D) Eserlerde biçime, dil mükemmelliğine ve kurallara tam uygunluğa büyük önem verilir.
E) Eserlerde seçkin, soylu kişiler değil, halktan kişiler kahraman olarak seçilir.