REKLAM

Batı edebiyatı ve edebi akımlar online test soruları

LYS'ye (LYS 3) girecek arkadaşlar için hazırladığımız bu testte 10 soru yer almaktadır. Sorular, soru bankasından otomatik olarak geldiği için her testte farklı sorular çıkabilmektedir.

Online teste girerek kendinizi değerlendirebilirsiniz.

1. I. Bu akımla birlikte halktan kişiler, edebiyatın ilgi alanına girmiş, tiyatroda üç birlik kuralı bozulmuştur.

II. Jean Jacques Rousseau, felsefi alanda öncü olmuş­tur.

III. Victor Hugo, akımı başarılı eserleriyle sistemleştirmiştir.

Yukarıda özellikleri belirtilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Realizm B) Sembolizm C) Parnasizm

D) Egsiztansiyalizm E) Romantizm

BATI EDEBİYATI VE EDEBİ AKIMLAR

1. Bir deha olarak kabul edilen ..., şair, bilgin, bilge kişiliğiyle dünya edebiyatının en ünlü kişi­lerinden biri olarak kabul edilir. Eserleri bütün dünya dillerine çevrildi. Romantizm akımından etkilenen sanatçının şiirlerinde büyük bir lirizm vardır. Faust adlı eseri onun dünya görüşünü yansıtması açısından önemlidir.

Paragraftaki boşluğa getirilmesi gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Goethe B) Lamartine

C) J. J. Rousseau D) Balzac

E) Stendhal

1. Aiskhylos'tan sonra yetişen en büyük tragedya şairidir. Tragedyanın gelişmesinde çok büyük pa­yı vardır. Oyuna üçüncü aktörü katmış; koroda şarkı söyleyenlerin sayısını 12'den 15'e çıkarmış­tır. Trilogia, yani üçleme yazma geleneğine son vermiştir. Eserlerinde insanlar ve kahramanlar tanrıların iradesiyle hareket eden yaratıklar ola­rak gösterilmekle birlikte, bunlar kaderlerine bo­yun eğmezler, tam tersine mücadele ederler. "Kral Oidipus", "Elektra", "Trakhisli Kadınlar" en tanınmış tragedyaları arasında sayılabilir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sokrates B) Seneca

C) Sophokles D) Eflatun

E) Aristophanes

BATI EDEBİYATI VE EDEBİ AKIMLAR

1. “İnan ki sanatçının yarattığı her şey gerçektir. Benim zavallı Bovary’m şimdi şu saatte Fransa’nın yirmi kentinde birden acı çekiyor, gözyaşı döküyor.”

Bu sözlerin altına aşağıdaki sanatçılardan hangisi yazılmalıdır?

A) Stendhal B) Çehov

C) Emile Zola D) Victor Hugo

E) G. Flaubert