REKLAM

kısaca batı edebiyatçıları ve eserleri

YUNAN EDEBİYATI

Homeros
:Destan, "llyada" ve"Odysseia",
Hesiodos : Didaktik şiirin kurucusu sayılır, "İşler ve Günler", Theogonia (Tanrıların Yaratılışı) sanatçının günümüzde bilinen iki eseridir.
Sapho : Yunan edebiyatının en büyük lirik şairidir. Şiirlerinden günümüze 170 kadar küçük parça kalmıştır.
Aisopos : Fabl türünün kurucusudur.

Aiskhlos
: İlk büyük tragedya şairidir. "Yalvaran Kızlar", "Persler", "Thebai'ye Karşı Yediler", "Zincire Vurulmuş Prometheus","Oresteia,(Agamemnon,Kheophorui,Euminides)"


Sophokles
: Tragedyanın diğer önemli şairidir."Kral Oidipus", "Oidipus Klanos'ta","Antigone", "Aias", "Elektra", "Trakhis'li Kadınlar", "Philoktetes"

Euripides
: Üçüncü büyük tragedya şairidir, "Andromakhe", "Medea","iphigeneia Aulis'te", "lphigeneiaTauris"te "önemli eserleridir.
Herodotos : Tarih türünün kurucusu sayılmaktadır. "Tarih" adlı birtek eseri vardır.
Plathon (Eflatun) : Felsefede idealizmin kurucusudur. "Devlet", "Kanunlar", "Ziyafet", "Sokrates'in Savunması", "Kriton".
Theokritos : Pastoral şiirin kurucusu sayılmaktadır "Yunan Çoban Şiirleri"

Plutarkhos
: Biyografya yazarıdır. "Paralel Hayatlar" adlı eseri ünlüdür.

LATİN EDEBİYATI

Plautus : Komedya alanında Latin edebiyatının en önemli ismidir. "Çömlek", "ikizler", "Urgan" önemli eserle­rindendir.
Çiçero : Dünyanın büyük hatiplerinden sayılır."Nutuklar", "Hitabet", "Cumhuriyet", "Dostluk"
Vergilius : Pastoral, epik ve didaktik şiirler yazmıştır. "Bucolica (Çoban Şiirleri)", "Georgica (Çiftçi Şiirleri)", "Aeneis".
Horatius : Latin edebiyatının büyük şairlerindendir. Yergiler, lirik ve didaktik "Od'lar", "Epod'lar", "Yergiler", "Mektuplar".
Seneca : Latin edebiyatının son büyük düşünce adamıdır. "Dialoglar", "Yergiler", "Tragedyalar" eserlerinden bazılarıdır.

İTALYAN EDEBİYATI

Macchiavelli : Çağının önde gelen komedya yazarlarından da biridir. Siyaset alanındaki "Prens" ve komedya alanında "Adamotu" sanatçının önemli eserleridir.
Ariosto :
Rönesans döneminin önemli sanatçılarındandır. Özellikle destan türünde başarı göstermiştir. "Çılgın Orlando"

Tasso : Rönesans'ın önemli sanatçıların­dandır. "Kurtarılmış Kudüs".
Dante Alighieri: Rönesansı hazırlayan sanatçıların başında gelir. 14233 mısradan oluşan "ilahi Komedya" en önemli eseridir.
Francesco Petrercâ: Hümanizmin öncülerindendir. "Canzoniere", "Trionfi" ve "Le Rime".
Giovanni Boccacio : Hümanizmin üç önemli sanatçısından biridir. "Decameron""Flosîirato", "Ameto ve Flocolo"

İSPANYOL EDEBİYATI

Migel de Cervantes :
Rönesans dönemi sanatçısıdır,( Don Ouijote )
Lope de Vega: "Sevilla Yıldızı", "En iyi Yargıç Kraldır", "Bahçıvanın Köpeği"

FRANSIZ EDEBİYATI


Garcia Lorca : "Romancana Gitano" adlı şiir kitabı, "Kanlı Düğün" ve "Bernarda Alba'nın Evi" adlı oyunlarıyla tanınmaktadır.
Villion : Fransız edebiyatında Ortaçağ'dan Rönesans'a geçişi hazırlamıştır. "Küçük Vasiyetname", "Büyük Vasiyetname"
Ronsard :Rönesans dönemi büyük şairidir "Aşklar", "Odlar", "Egloglar" adlı eserleri vardır.
Michel Montaigne :"Essais" (Denemeler) sanatçının ünlü eseridir.Rönesans'ın önde gelen sanatçılarından.
Pierre Corneille :Fransız edebiyatının klasik dönem sanatçılarındandır. "Melite", "La Place", "La Menteur" adlı komedileri; "Horace", "Le Cid", "Cinna", "Polyeucte".
Jean Racine :Klasisizm akımı içinde yer alır "Thebaide", "Alexandre", "Andromague", "Iphigenie", "Esther" ve"Athalic"dir.
Moliere : Klasizmin önemli sanatçılarından "Gülünç Ki barlar, "Kocalar Okulu", "KadınlarOkulu", 'Zorla Evlenme", "Don Juan", "Zoraki Hekim", "Cimri", "Kibarlık Budalası", "Scapin'in Dolapları", "Hastalık Hastası" önemli eserleridir.
Jean de la Fontaine : Klasik sanatçıdır.Fabllar"! ve "Masallaradır.
Jean de la Bruyere : Klasisizmin önemli yazarlarındandır. "Karakterler" tek eseridir.
Blaise Pascal : Yazar ve filozofudur.Klasisizm dönemi sanatçılarından"Leş Pansees (Düşünceler)", "Del Provinciales (Taşra Mektupları)",
Montesquieu : Fransız düşünür, şair ve yazandır. "Kanunların Ruhu". "Romalıların Yükseliş ve Alçalış Sebepleri Üzerine Düşünceler",romantizmin hazırlayıcıları içinde yer alırlar.
Voltaire : Romantizmin öncülerinden "Brutus" (trajedi), "Candide" (roman)
J. J. Rousseau: Romantizmin de kurucusudur."Toplum Sözleşmesi" Fransız devriminin de en önde gelen hazırlayıcısıdır. "Bilimler ve Sanatlar Üzerine Söylev", “ itiraflar" (anı) “.
Beaumarchais :"Sosyal yergi komedyası" adı verilen komedya türünü kurmuştur."Sevilla Berberi", "Figaro'nun Düğünü".
Lamartine : Romantizm akımının ilk şairi sayılmaktadır. "Şairane Düşünceler", "Bir Meleğin Düşmesi", "Göl" adlı şiir kitapları; "Graziella, "Raphael" gibi romanları vardır.
Victor Hugo: Romantik şair, "Nötre Dame de Paris" ve "Leş Miserables" (Sefiller) "Hernani", "Ruy Blas", "Kral Eğleniyor".
Honore de Balzac: Realizmin önemli sanatçılarındandır Doksan altı eserini "İnsanlık Komedisi" adı altında toplamış, ayrıca 5 piyes ve 30 hikâye yazmıştır. "Eugenie Grandet", "Goriot Baba", "Vadideki Zambak", "Köy Hekimi"
Stendhal
:Stendhal, realist roman akımının önemli yazarlarındandır. "Kırmızı ve Siyah" ve "Parma Manastırı
Flaubert :Realizm'in kurucusu, en büyük temsilcisidir. "Madame Bovary", "Salamba", "Üç Hikâye", "Ruhsal Eğitim"
Emile Zola: Natüralizm'in. kurucusudur "de­neysel roman" "Meyhane", "Germi-nal",
Alphonse Daudet :Natüralist "Değirmenimden Mektuplar", "Pazartesi Hikâyeleri" "Tarascon'luTartarin", "Jack"
Maupassant : Natüralist'tir. "Tombalak", "Ayışığı" yazarın önemli eserleridir.
Baudelaire :Sembolisttir.”Elem Çiçekleri","Küçük Mensur Şiirler"
Andre Gide :Mensur şiir, roman, deneme, oyun, anı türlerinde eserler vermiştir "Dünya Nimetleri"; roman alanında "Immoraliste", "Dar Kapı," "Kalpazanlar"
Eluard :
Sürrealizmin kurucusu olmuştur
Aragon :Sürrealizmin kurucularındandır. "Parisli Köylü", "Can Sıkıntısı", "Elsa'nın Gözleri"
Jean Paul Sartre : Egzistansiyalizm akımının kurucusudur. "Varlık ve Yokluk" "Duvar"(hikaye)"Bulantı"(roman),"Özgürlük Yollan"; oyun türünde "Sinekler", "Saygılı Yosma", "Kirli Eller" sanatçının diğer eserleridir.
Albert Camus: Egzistansiyalist."Sisyphe Efsanesi", "Başkaldıran insan"; "Yanlışlık", "Caligula"; "Yabancı", "Veba", "Düşüş".
Rene Descartes :Klasik edebiyat sanatçılarından "Discours de la Methode" (Usul Üzerine Nutuk), "Meditations Metaphisigues" (Metafizik Düşünceler)
Nicolas Boileau :Fransız şair ve eleştirmenidir. Klasik şiir akımının kurallarını koyan bir sanatçıdır. "Satires" (Hicivler), "Epitres" (Manzum Mektuplar), "L'art Poetigue" (Şiir Sanatı)
Fenelon :Klasiktir. “Telemak”.
Alfred de Musset :Fransız şairi ve tiyatro yazarıdır. Romantik edebiyatın önde gelenlerindendir. "Bir Zamane Çocuğunun itirafları", "İspanya ve İtalya Hikâyeleri", "Geceler".
Alfred de Vigny : Romantik şairlerindendir. "Elora", "Samson'un Hiddeti", "Kurdun Ölümü"
Alexandra Dumas Pere : Fansız romancısıdır. "Üç Silahşörler" ve "Monte Kristo Kontu".
Alexandra Dumas – Fils : Fransız romancısıdır. En ünlü eseri "Kamelyalı Kadın"dır.
George Sand : Romantik,"İndiana", "Pembe ve Beyaz", "Valentina", "Şeytanlı Göl"

İNGİLİZ EDEBİYATI

Marlowe :İngiliz edebiyatının önemli oyun yazarlarındandır. Timurlenk", "DoktorFaustus", "ikinci Edward" önemli dramlarıdır.
Villiam Shakespeare :Romantiktir."Yanlışlıklar Komedisi", "Kuru Gürültü", "Hırçın Kız", "VenedikTaciri", "Fırtına" adlı dramları; "Romeo ve Juliet", "Hamlet", "Juluis Cesar", "Machbeth", "Othello", "Kral Lear".
Milton :"Kaybolmuş Cennet",. Bu eser, yapma destanların güzel bir örneğidir. Konusunu Tevrat'tan alan eser on sanatçının en ünlü eseridir iki bölümdür.
Daniele Defoe :"Robinson Crusoe", yazarın dünya çapında ün kazanmasını sağladı.
Francis Bacon : Rönesans'ın önemli sanatçılarındandır. "Denemeler".
Lord Byron : Romantizm akımının büyük şairlerindendir. "Childe Harold'un Gezisi" "Don Juan", "Şilyon Mahpusu", "Abidos Gelini" "Sardanapol", "Kaabil".
Percy Bysshe Shelley : İngiliz liriklerinin önemlilerinden biri sayılır. Felsefi ve siyasi yazılar yazdı. "Kurtulmuş Promethe", "Şairin Savunması", "Yalnızlığın Ruhu" önemli eserleridir.
Charies Dickens: İnsan karakterleri çizmede başarılıdır "OliverTwist", "David Coppertield", "Antika Dükkânı"dır.
Bernard Shaw :Sanatçı tiyatro eserleriyle tanınmıştır: "Candida", "Sezar ve Kleopatra" önemli eserlerindendir.

ALMAN EDEBİYATI

Goethe : Romantik "Faust" (tiyatro) ve "Genç VVerther'in Istırapları" (roman)
Schiller
:Romantiktir.Yazarın dünya çapında ün kazanmış eseri "VVİlhelm Tel"dir.
Heine :Romantizm akımının başlıca temsilcilerindendir. "Lidler", "Yeni Şiirler", "Romanzero" şiir kitaplarıdır.
Franz Kafka : Ekspresyonist bir sanatçıdır. "Dava", "Şato" ve "Dönüşüm" adlı romanlarıyla tanınır.

RUS EDEBİYATI

Puşkin :Romantizmin de önde gelen temsilcilerindendir. "KafKas Esiri", "Bahçesaray Çeşmesi", "Çingeneler" adlı şiirleri; "Yüzbaşının Kızı", "Dubrovski", "Maça Kızı"
Gogol :Realist bir sanatçı olan Gogol, Hikâye alanında" "Peters-burg Hikâyeleri", tiyatro alanında "Müfettiş", romanda "Ölü Canlar"
Turgenyev : En önemli eseri "Babalar ve Oğullar" adlı romanı olan Turgenyev, realist birsanatçıdır.
Dostoyevski : Realisttir. "Ölü Bir Evden Anılar", "Suç ve Ceza", Karamazov Kardeşler", "insancıklar", "Kumarbaz", "Budala", "Ecinniler".
Tolstoy :Realisttir."Harp ve Sulh", "Anna Karanına", "ivan ilyiç'in Ölümü", "Yaşayan Ölü", "Hacı Murat".
Çehov :Rus edebiyatının en önemli hikâye yazarıdır. Modern öykünün kurucusu olarak kabul edilir.. "Vanya Dayı", "Vişne Bahçesi" önemli oyunlarıdır
Gorki : Hikâye, roman ve tiyatro alanlarında eserler ıreren Gorki realist bir yazardır. En önemli eseri "Ana"dır. "Ayaktakımı Arasında" sanatçının tiyatro alanındaki önemli eserlerindendir


AMERİKAN EDEBİYATI

Edgar Ailen Poe :Amerikan edebiyatında romantizmin önemli temsilcisidir. "Kuzgun", "Anabell Lee", "Çanlar" şiirleri; "Acaip ve Çapraşık Hikâyeler"
Mark Twain :Romantizmin önemli bir mizah yazarıdır. "Tom Sawyer*in Maceraları", "Misissipi'de Hayat", "Huckleberry Finn'in Maceraları"
Jack London : Eserlerinde başından geçen olaylan ya da tanıdığı insanların maceralarını anlatmıştır. 'Vahşetin Çağrısı" en önemli romanıdır.
Hemingway : "Silahlara Veda", "Çanlar Kimin IçinÇalıyor", "ihtiyar Adam" ve "Deniz (ihtiyar Balıkçı)"
Steinbeck :Realist bir sanatçı olan Steinbeck, hikâye ve roman türlerinde eserler vermiştir. "Fareler ve insanlar", "Gazap Üzümleri", "Sardalya Sokağı"

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile