REKLAM

{reg} CEVAPLAR ALTTADIR {/reg}

Aşağıdaki sıra noktalı boşluklara ESKİ YU­NAN VE LATİN EDEBİYATI sanatçılarından uy­gun olanını getiriniz.

1. ..........didaktik şiirin kurucusudur.

2. ..........İlyada ve Odysseia adlı destanların derleyicisidir.

3. ..........Yunan edebiyatının en büyük lirik şairidir.

4. ..........Yunan edebiyatının fabl ustasıdır.

5. ..........Yunan edebiyatı tragedya şairlerinin ilkidir.

6. ..........Yunan edebiyatının ikinci büyük tragedya şairidir. Eserlerindeki insan tipi Tanrılara başkaldıran hakkını arayan kişiliklerdir.

7. ..........Yunan edebiyatının 3. büyük tragedya şa­iridir. Tragedyaya sahne düzeni, konu, dekor açı­sından yenilikler kazandırmıştır.

8. ..........Yunan edebiyatının ilk büyük komedya şa­iridir.

9. ..........Yunan edebiyatında tarih türünün kurucu­su kabul edilir.

10. S............A..........., P..............Yunan edebiyatının büyük felsefecileridir.

11.. ..........Latin edebiyatının büyük hatibidir.

12. .......... Latin edebiyatının pastoral ve lirik şiirde üstat ismidir.

13. ..........Latin edebiyatının büyük komedya şairidir.

14. ..........Latin edebiyatının ünlü tarihçisidir.

15. .......... Latin edebiyatının felsefe alanındaki bü­yük ismidir.

{pub} CEVAPLAR İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPIN {/pub}

{reg}

CEVAPLAR

Aşağıdaki sıra noktalı boşluklara ESKİ YU­NAN VE LATİN EDEBİYATI sanatçılarından uy­gun olanını getiriniz.

1. HESİODOS didaktik şiirin kurucusudur.

2. HOMEROS İlyada ve Odysseia adlı destanların derleyicisidir.

3. SAPPHO Yunan edebiyatının en büyük lirik şairidir.

4. AİSOPOS (EZOP) Yunan edebiyatının fabl ustasıdır.

5. AİSKHYLOS Yunan edebiyatı tragedya şairlerinin ilkidir.

6. SOPHOKLES Yunan edebiyatının ikinci büyük tragedya şairidir. Eserlerinde alınyazılarına boyun eğmeyen ve alınyazılarıyla mücadeleye girişen insanları ele almıştır.

7. EURİPİDİES Yunan edebiyatının 3. büyük tragedya şa­iridir. Tragedyaya sahne düzeni, konu, dekor açı­sından yenilikler kazandırmıştır.

8. ARİSTOPHANES Yunan edebiyatının ilk büyük komedya şa­iridir.

9. HERDOTOS Yunan edebiyatında tarih türünün kurucu­su kabul edilir.

10. SOKRATES, ARİSTOTALES, PLATON Yunan edebiyatının büyük felsefecileridir.

11 ÇİÇERO Latin edebiyatının büyük hatibidir.

12. VERGİLİUS Latin edebiyatının pastoral ve lirik şiirde üstat ismidir.

13. PLATUS Latin edebiyatının büyük komedya şairidir.

14. TACİTUS Latin edebiyatının ünlü tarihçisidir.

15. SENECA Latin edebiyatının felsefe alanındaki bü­yük ismidir.

{/reg}

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile