REKLAM

POSTMODERNİZM

Modernizm sonrası, modernden itibaren demektir. 1960’larda varlığını hissettirmiş, 1980’lerden itibaren günlük hayatta da etkili olarak yayılmıştır.
• Modern yaşamı sorgulayan ve reddeden bir tavrı benimsemiştir.
• Gerçeğin ancak bir parçasının bilinebileceğine inanmışlardır.
• Gerçekle- kurmacayı iç içe kullanmıştır.
• Modern dünyanın olumsuzlukları karşısında karamsar bir tavır yerine ironik, alaycı bir tavır almıştır.
• Özgün bir üslup yerine seçmeli bir üslup geliştirmişlerdir.
• Okuyucunun kendi yorumunu ortaya koyması amaçlanmıştır.

Önemli Temsilcileri: James Joyce, Wirginia Wolf, Franz Kafka, Max Firisch, Alain Robbe Grillet, Umbero Eco, Octavia Paz, Albert Camus.
Türk Edebiyatı’nda Hilmi yavuz, Orhan Pamuk, Oğuz Atay, Latife Tekin, İhsan Oktay Anar, Hasan Ali Toptaş, Yusuf Atılgan, Elif Şafak, Metin Kaçan, Bilge Karasu.

You have no rights to post comments