REKLAM

EKSPRESYONİZM

Bir önceki akıma (Empresyonizm) tepki olarak Almanya’da doğmuştur. Resim alnında doğmuş, edebiyatta da etkili olmuştur.
• İnsanların en gizli yönlerini açığa vuran bir anlatım yolu kullanılmıştır.
• Amacı, insanların ruhsal durumlarını anlatmaktır.
• Okuyucuyu sarsarak içinde bulunduğu uyuşukluktan kurtarmak istemişlerdir.
• İç gözleme başvurmuşlardır.
Önemli Temsilcileri: Franz Kafka, James Joyce, T. S. Eliot, Eugene O’Neill, A. Strindberg.

You have no rights to post comments