REKLAM

EGZİSTANSİYALİZM

Aslında bir felsefe akımıdır. Sartre’nin edebiyata uygulamasıyla akım haline gelmiştir. II. Dünya Savaşı’nın yol açtığı yıkımın sonucu olarak oluşan bunalım ve direnme ortamında yayılmıştır.
• Felsefe ile edebiyatı yaklaştırmışlardır. Edebiyatın içeriği felsefi bir boyut kazanmış, özellikle felsefi roman en popüler tür olmuştur.
• Eserlerde tip ve karakter bulunmaz. Varlık özden önce gelir, kişi kendi seçtiği davranışla özünü kendisi oluşturur.
• Var olma sorunu, kararsızlık hali, dolayısıyla “bunalım” temel konu olarak işlenmiştir.
• Eserlerde olay ve merak öğeleri en aza indirilmiş.
• Sanatçı, çağının tanığı olmakla ve toplumu yönlendirmekle görevlidir.
• Halk yığınlarına değil, aydınlara seslenmişlerdir.
• Kapalı, simgesel anlatımı vardır.
• Süslü, parlak cümlelerden kaçınılmış, bir filozof ağırbaşlılığı içinde yalın bir anlatım benimsenmiştir.
• İnsanın kendisini aşması gerektiği, hür olmaya mecbur olduğu gibi konuları ele alır.


Önemli Temsilcileri: Jean Paul Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir, Andre Malraux, Franz Kafka, Eugene İonesco.


Türk Edebiyatı’nda İkinci Yeni hareketi, işlediği temalar benzer. 1955 sonrası öykücülüğünde varoluşçu eğilim daha güçlüdür.

You have no rights to post comments