REKLAM

Kübizm, Özellikleri ve Temsilcileri

* Empresyonizme tepki olarak, Fransa'da, 20. yüzyılda doğmuştur. Başta resimde, sonra edebiyatta etkili olmuştur.

* Dış dünyanın yalnız görünen yönlerini değil, görünmeyen yönlerini; yalnız şimdiki zamandaki halini değil, geçmişi ve geleceğini de yansıtmak isterler. Sanat için sanat yapmışlardır. Şiire önem vermiş, doğal söz dizimini değiştirmişlerdir. Noktalama işaretlerine, düzenli mısra yapısına karşı çıkmışlardır. Şiiri, çeşitli geometrik şekiller oluşturacak şekilde düzenlemişlerdir.

Tanınmış Kübist Sanatçılar:

* Max Jacob

* Guillaume Apollinaire

* Andre Salman

You have no rights to post comments