REKLAM

KLASİSİZM AKIMININ TEMSİLCİLERİ

MOLİERE
Çağın sosyal bir teknikçisidir.
Komedyayı gerçek hayata dönüştürmüştür.
Yapmacıktan aşırılıktan sıyrılarak çağdaş insana yaklaşmıştır.
Güldürünün bütün biçimlerini eserlerinde işlemiştir.

Eserleri:
Tartuffe, Donjuan, Zoraki Takip, Cimri, Kibarlık Budalası, Hasatlık Hastası, Kocalar Okullu, Kadınlar Okulu...

CORNEİLLE
Trajedi, komedi yazarıdır.
Soylu tipleri işler kaderlerini kendisi çizer.
Kahramanları; akıllı kullanan doğruyu, gerçeği bulan iradeli tiplerdir.
Eserlerinde insanları oldukları gibi değil olmaları gerektiği gibi gösterir.

Eserleri:
Horace, Polyeucte, Le Cid

RACİNE
Trajedi yazarıdır. Trajediyi yozlaşmaktan kurtarır.
Eserlerinde tuttukları en doğal dille konuşmuştur son derece ölçülü uyumlu bir şiir yaratmıştır.
Eserlerinde kahraman yoktur, insan tipleri vardır. Çok güçlü tutkuların etkisi ve baskısı altındadır.

Eserleri:
Andromagu, Athaile, Britannicus, Berenice

LA FONTAİNE
Fabl yazarıdır.
Fabl:Hayvanları konuşturarak hayvanlar arasında geçen olayları araç olarak kullanıp insanların kusurlarını anlatan manzum öykücükleridir.

LA BRUYERE
Soyluların salonlarından ruhsal gözlem ve gözleyiş merakı edebi portreler türünün doğmasını geliştirmiştir.
Çizdiği tipleri yargılar, över ve yerer
Kısa kesintili canlı bir anlatımı vardır.


LA FAYETTE
Roman yazarıdır.

Eserleri:
La Princessede Cleves,La Princesse de Montpensier,Zaide.

DANİEL DEFOE
Eserleri: Robinson Cruse


KLASİZMİN TÜRK EDEBİYATINDAKİ TEMSİLCİLERİ
La Fontaine’den çevirileriyle akla değer vermesiyle Şinasi
Molier'den çevirileriyle A. Vefik Paşa.


ROMANTİZM TEMSİLCİLERİ

J.J ROUSSEAU
Her şeyi doğada doğanın saflığında bularak ona bağlanmanın onu taklit etmenin doğruluğunu savunur.
Toplum düzeyi konusunda eşitlik özgürlük halk egemenliğini savunmuştur.
Romantik sözcüğünü ilk kez kullanmıştır.
Emile (çocuk eğitimiyle ilgili düşüncelerini iç itiraflarını ve hatıralarını topladığı eseridir.)
Toplum sözleşmesinde toplumsal konulardaki görüşlerini belirtir.

VOLTAİRE
Katolik dinine ve kiliseye savaş açmıştır.
İnsan aklına seslenen bir tanrıdan yanadır.
Burjuvazinin mülkiyet ve özgürlük anlayışını savunur.
İğneleyici bir üsluba sahiptir.
Romanları: Candide


VİCTOR HUGO
Cumhuriyetçi düşüncesiyle politikaya atılmıştır.
Cromvel adlı eseri ile romantizm ilkelerini açılayıp bu akımın en önemli ismi olmuştur. Drama türünde başarılı olmuştur.
Şiir ve romanlarda toplumsal konularla ilgili düşüncelerini kişisel duygu ve coşkularını birleştirmesini bilmiştir.
Şiirleri:
Sonbahar Yaprakları, Akşam Şarkıları, Işıları ve Gölgeler, Temaşalar.

Oyunları:
Hernai, Ruy Balas, Kral Eğleniyor.
Romanları:
Notre Damın Kamburu, Sefiller


GOETHE
Şiir, tiyatro, roman, yaşam öyküsü türlerinde ürünler verilmiştir.

Tiyatroları:
Foust, Tasso

Romanları:
Genç Werther’in İtirafları, Wilhelm Meister’in Çıraklık Yılları, Wilhelm Mister’in Gezi Notları

Şiirleri:
Roma Mersiyeleri, Divan


SCHİLLER
Romantik tiyatronun en önemli dram şairidir.
Karakter yaratmada başarılıdır.
Tiyatrolarda özgürlük sevgisi işler.

Eserleri: Haydutlar, Wilhelm Tel, Jeanne D’Arc, Don Carlos

CHATEAUBRİAND

Eserleri:
Atal-Rene, Paris’ten Filistin’e yolculuk, Mezar Ötesinden Hatıralar

MADAME De STAEL

Eserleri:
Edebiyata Dair, Almanya’ya Dair.

GEORGE SAND

Eserleri:
Mahrem Notlar, İndiana, Mektuplar, O Kadın, O Adam


ROMANTİZMİN BİZİM EDEBİYATIMIZDAKİ TEMSİLCİLERİ Namık Kemal, Abdulak Hamit ve Mithat Efendi; Şiirleriyle R.Mahmut Ekrem

REALİZM

19.yy’ın ikinci yarısında Fransa’da romantizme tepki olarak çıkan bir edebiyat takımıdır.
Konu gerçekten alınır.Olay ve kişiler yaşanan ve yaşayan kişilerin benzerleridir
Kişilerin ruhi davranışlarını etkileyen onların kişiliklerini çizen çevre ve ortamın tanıtılmasına önem verilir.
Betimlemeler yazarın gözüyle yapılmaz kahramanın gözüyle yapılır.
His ve hayale kapılmadan toplum gerçeklerini olduğu gibi yansıtır.
Sanat için sanat görüşünü savunurlar.
Hikaye ve romanda uygulanır.

REALİZM TEMSİLCİLERİ

HONORE DE BALZAC
Realist romanın kurucusudur.
Genç yaşta insanlığın yaşadığı trajedinin parça ve çevresinde döndüğünü anlamış ve bütün eserlerini insanlık komedyası adı altında toplamıştır.
Eşsiz bir gözlem gücüne sahiptir.
Eserlerinde 2000’e yakın tipi olanca gerçekliğiyle canlandırılmıştır.

Eserleri:Goriot Baba, Eugenie Grandette, İki Yeni Gelinin Hatıraları, Vadideki Zambak, Köylüler, Kibarlar,Fahişeler.

STENDHAL
Sağlam bir üslubu vardır.
Eserlerinde psikolojik çözümler yapar.

Eserleri:
Parma Manastırı, Kırmızı ve Siyah
İtalyan öyküleri (öykü)

GUSTAVE FLAUBERT
"Yalan, düzen, çirkef dünyaya tek sığınağım tek çarem sanattır" der.
Bütün eserleri insanlığın hayalini anlatır. Yorum yapmaz sessizdir. Yaratan tanrıyı örnek almalıdır. Yaratmalı ve susmalıdır.

Eserleri: Madame Bovary

TOLSTOY

Eserleri:
Anna Karalina, Savaş ve Barış, Kazaklar; Hacı Murat, İvan Ilyiç'in Ölümü

DOSTOYEVSKİ
Eserleri: Karamozof Kardeşler, Ezilenler, Suç ve Ceza, Budala, Kumarbaz, Ecinliler, Ölüler Evinde Hatıralar

ERNEST HEMİNGWAY
Eserleri: Çanlar Kimin İçin Çalıyor, İhtiyar Adam ve Deniz, Güneş de Doğar, Silahlara Veda.

STEİNBECK
Eserleri: Bitmeyen Kavga, Gazap Üzümleri, Yukarı Mahalle, Fareler ve İnsanlar

REALİZMİN TÜRK EDEBİYATINDAKİ TEMSİLCİLERİ
Romanıyla R. Mahmut Ekrem, Nabizade Nazım, Paşazade Sezai, Yakup Kadri, R. Halit Karay.


NATÜRALİZM

Determinizm anlayışını romana getiren bu akım 19. asrın iknci yarısında Fransa’da ortaya çıkmıştır.
Determinizme göre tabiat olaylarında aynı sebepler aynı sonucu doğurur. Naturalistler, Determinizmi topluma ve insan uyguladılar. Toplum büyük bir laboratuvar, insan deney konusu, sanatçı da bilgin sayıldı.
İnsan kişiliğini anlatabilmek için soya çekim yasalarından ve toplum biliminden yararlandılar.
Romanlarda kahramanların portreleri ince ayrıntılarına kadar verilir.
Yazar eserde kişiliğini gizler.
Gözlem ve tasvir önemlidir.
Tiyatroda kostüm ve dekora önem verilir.
Eserlerinde hayatı bütün yönüyle anlatırlar.
Bedenden ayrı bir ruh yoktur.
Dil her seviyedeki insanın anlayabileceği bir düzeyde tutulmuştur
Sanat toplum içindir anlayışı doğrultusunda eserler verilmiştir.

NATÜRALİZMİN TEMSİLCİLERİ

EMİLE ZOLA
Naturalizmin kurucusudur.
Çağdaş soruları ustaca yansıtmıştır.
Romana bilimsel yöntem onunla girer.

Eserleri:
Germinal, Nana, Meyhane, Gerçek Para.

GONCOURT KARDEŞLER
Edmont Goncaurt ve Jules Goncourt’un amaçları yaşamın gerçek yönlerini bir tarihçinin geçmişi belgelemesi gibi belgelemektedir.
Eserlerinde olay karmaşasımdan çok,anlatıma öncelik verir.
Kahramanları gerçek yaşamdan almışlardır.

Eserleri:
Joumal, Manete, Saloman

GUY DE MAUPASSANT
Yalın bir üslupla gözleme dayanan öyküler yazmıştır.
Öykülerinde olay önemli bir yer tutmaz.

Eserleri:
Küçük Hikayeler, Seçilmiş Hikayeler, Güzel Dost

ALPHONSE DAUDET

Eserleri:
Değirmeninden Mektuplar, Pazartesi Hikayeleri, Bir Çocuğun Hayatı, Sapho, Toroskonlu, Tartain.

NATURALİZMİN TÜRK EDEBİYATINDAKİ TEMSİLCİLERİ
Hüseyin Rahmi Gürpınar, Nabizade Nazım ve Beşir Fuat’tır.

PARNASİZM
Realizmin şiirde uygulamasıdır.
Doğal güzelliğe ve dış görünüşe büyük önem verir.
Sanat sanat içindir ilkesini savunmuştur.
Nesneleri dış görünüşünü aktarmışlardır.
Kelimeler seçilerek kullanılır. Kelimelerin sıralayışı ve ahenk önemlidir.
Kafiye ve redife önem verilir.

PARNASİZMİN TEMSİLCİLERİ

TH.GAUTHİER
Güç biçimler üzerinde olgunluk arayan titiz çalışması örnek alınır.

THEEODORE DEBANVİLLE
Ölçü ve uyak olanaklarına aşırı önem gösterir.

LECONTE DE LİSLİ
Şiirin biçim öğelerini aşırı dikkat ederek şiirlerini oluşturur.

FRANCOİS COPPEE
Konularını günlük hayattan alır. Bu yönüyle Tevfik Fikret’i etkilemştir.

JOSE MARİA DE HEREDİA
Kısa ve yoğun şiirleriyle döneminde etkili olmuştur.

TÜRK EDEBİYATINDAKİ TEMSİLCİLERİ
Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Yayha Kemal (İstanbul ve deniz konulu şiirlerinde).

SEMBOLİZM TEMSİLCİLERİ

C. BAUDLAİRE
Eserleri:
Kötülük çiçekleri, Esrar ve Haşhaş

DİĞER TEMSİLCİLERİ
S.Mallarme, P.Verlaine, A.Rimbaud

TÜRK EDEBİYATINDAKİ TEMSİLCLERİ


İlk etkileri Cenap Şehabettin'de görülür. Bütün kurallarını uygulayan Ahmet Haşim’dir.
Ahmet Muhip Dranas, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Cahit Sıtkı Tarancı da etkilenmiştir.

SÜRREALİZM

Kelime anlamı "gerçek üstüncülük" demek olan bu akım 1924’te Fransa’da çıkmıştır.
Sürrealistler Sigmund Freund düşüncesi etkisindedir.
Bilinçaltı rüyada ortaya çıkar.
Hipnotize edilmiş insanlara şiir söylettiler. Bunları şaheser saydılar ve bunlara otomistik şiir dediler.
Akıl ve mantık değersizdir. İnsanı yönlendiren İçgüdü bilinçaltıdır.

SÜRREALİZM TEMSİLCİLERİ
Breton,Aragon ve Paul Eluard’dır.

TÜRK EDEBİYATINDAKİ TEMSİLCİLERİ
Garipçiler,İkinci Yeni


EGZİSTANYALİZMİN TEMSİLCİLERİ
J.Paul Sartre,Simon de Beauvoir,A.Camus

You have no rights to post comments