REKLAM

A) Aşağıda verilen özelliklerin hangi akımlarla ilgili ol­duğunu cümlelerin sonuna yazınız.

* Eserlerde olumsuz özellikleri olan kişilere yer veril­memiş, dekor ve kıyafetler önemsenmemiştir.

* Bu akımın sanatçıları, doğayı idealize ederek betim­lemişlerdir.

* Kişiliğin ve çevrenin insan davranışları üzerinde etki­li olduğunu vurgulamışlardır.

* Tasvire yer verilmediği gibi iyi-kötü-çirkin ayrımı ya­pılmadan kişi her yönüyle anlatılmıştır.

* Bu akımın şairleri lirizme yer vermemişler, duyguların etkisine kapılmamışlardır.

* Öznellik ve bunun sonucu olarak yorum, bu akım sa­natçılarının en önemli özelliğidir.

* Sanatçının kişiliği önemlidir ve kişinin iç dünyası yan­sıtılmıştır.

Aşağıdaki yargıların yanına yargı doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız.

1. Klasisizmde duygu ve hayaller mantıktan daha önemlidir. ( )

2. Klasisizmde "sanat sanat içindir" yaklaşımı ha­kimdir. ( )

3. Klasisizmde konunun işlenişi konudan daha önemlidir. ( )

4. Klasisizmde sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizlerler. ( )

Aşağıdaki sanatçıların hangi akım içinde yer aldıklarını karşılarına yazınız.

 

{slidetoggle=1. Jean Paul Sartre (..........................)}EGZİSTANSİYALİZM {/slidetoggle}

{slidetoggle=2. Picasso (..........................)}KÜBİZM
{/slidetoggle}

{slidetoggle=3. Mayakovski (..........................)}FÜTÜRİZM {/slidetoggle}

{slidetoggle=4. Nazım Hikmet (..........................)}FÜTÜRİZM {/slidetoggle}