REKLAM

 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TEST SORULARI VE CEVAPLARI

 

 

1. Ünlü romancı, Doğu- Batı sorunlarıyla estetik şe­kilde yüzleşir. İlk romanı "Cevdet Bey ve Oğulları" adıyla yayımlanmıştır. 2006 Nobel Edebiyat Ödü­lü' nü kazanmıştır. "Kara Kitap" isimli romanı, fel­sefi ve kültürel özellikler taşır. "Benim Adım Kırmı­zı", "Kar" önemli romanlarındandır.

Yukarıdaki paragrafta bazı özellikleri verilerek tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orhan Kemal B) Orhan Pamuk

C) Orhan Asena D) Orhan Veli

E) Elif Şafak

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Turan Oflazoğlu' nun tiyatro eserlerinden biri değildir?

A) Kösem Sultan B) IV. Murat

C) Cem Sultan D) Deli İbrahim

E) Cengiz Han' ın Bisikleti

 

3. Aşağıdakilerin hangisinde aynı türden olan eserler bir arada verilmiştir?

A) Hürrem Sultan - IV. Murat - Bir Kilo Namus-Ayranoz Kadısı

B) Kösem Sultan - Baba Evi - Deli İbrahim - Ku­yucaklı Yusuf

C) Değirmen - Bir Kavuk Devrildi - Nefes Almak-Kağnı

D) İçimizde Bir Yer - Zübük - Balıkesir Muhasebe­cisi - Baba Evi

E) Cengiz Han' ın Bisikleti - Huzur - Kağnı – Ses

 

 

4. Türk edebiyatında feminist kadın yazarların en önde gelen ismidir. Yazmaya başladığı ilk yıllarda "Şirin" imzasını kullandı, ilk kitabı "Kadının Adı Yok" la ismini duyurdu. Bunun dışında "Parampar­ça", "Aslında Aşk da Yok" isimli eserleri de vardır.

Yukarıda özellikleri verilerek tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halide Edip Adıvar B) Ayşe Kulin

C) Duygu Asena D) Elif Şafak

E) Halide Nusret Zorlutuna

 

5. Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü yanlış gösterilmiştir?

A) Mavi ve Kara    - deneme

B) Kar   -   roman

C) Ömrümde Sükut -şiir

D) Kara Kitap    -     hikaye

E) Böyle Gelmiş Böyle Gitmez – otobiyografi

 

6. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi birlikte verildiği sanatçıyla ilgili değildir?

A) "Sarı Traktör" adlı romanında köy gerçeğini dile getirmiştir. (Talip Apaydın)

B) Ezilen insanların acılarını, sömürülmelerini dile getirir. (Güngör Dilmen)

C) Romanlarında post- modern anlayışın yansı­maları vardır. (Oğuz Atay)

D) Şiirlerinde genellikle epik- dramatik özellikler vardır. (Fazıl Hüsnü Dağlarca)

E) Hem hece ölçüsüyle hem de serbest ölçüyle şiirler yazmıştır. (Behçet Necatigil)

 

7. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi birlikte verildiği sanatçı ile ilgili değildir?

A) "Şiir yazmasaydım, bir hayatım olmazdı." diye­cek kadar şiirle içli dışlı oldu. (Hüseyin Atlansoy)

B) Akıl ve alay arasında salınan duygusal şiirler yazmıştır. (Haydar Ergülen)

C) Bireyin sorunlarına ağırlık vermiş, onun günlük hayatındaki açmazlarını işlemiştir. (Bilge Kara­su)

D) İlk eserlerinde bireyler arasındaki iletişimsizlik­leri ön plana çıkarır. (Selim İleri)

E) Romanlarında toplumsal gerçekçi sanatçıların etkisi vardır. (Behçet Necatigil)

 

8. Öğretmenlik yaptığı yıllarda Anadolu' yu tanıyan şair "memleketçi şiir" imize yeni bir ses getirmiştir. Şiirlerinde derin bir Anadolu sevgisi vardır. Şiirle­rinde temiz bir Türkçe, Karacaoğlan' ı andıran bir içtenlik görülür. "Adamın Biri", "Yeşeren Otlar" önemli eserlerindendir.

Yukarıdaki paragrafta tanıtılan sanatçı aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Cahit Külebi B) Ece Ayhan

C) Edip Cansever D) Hilmi Yavuz

E) Cemal Süreyya

 

9. Aşağıdaki eserlerden hangisi tür yönüyle diğer­lerinden farklıdır?

A) Baba Evi B) Sırtlan Payı

C) Duvar D) Acı Tütün

E) Zübük

 

10. (I) Nazım Hikmet, Türk şiirinde serbest tarzı kulla­nan şairlerindendir. (II) Ölçüye bağlı kalmadı; ama kafiyeyi hep önemsedi. (Ill) Dili oldukça usta kulla­narak coşkulu şiirler yazdı. (IV) Rus şair Alexandir Puşkin' den etkilenerek şiirler yazmıştır. (V) Sos­yalist dünya görüşüyle halk öğelerini birleştirmiştir.

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangi­sinde bilgi yanlışlığı vardır?

A)l        B) II       O) III      D) IV      E) V

 

11. Aşağıdaki sanatçı - eser - tür eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Rıfat Ilgaz - Hababam Sınıfı - roman

B) Nazım Hikmet - Gece Gelen Telgraf - şiir

C) Ziya Osman Saba - Değişen İstanbul - öykü

D) Ömer Bedrettin Uşaklı - Deniz Sarhoşları - şiir

E) Ahmet Kutsi Tecer - Yayla Dumanı – şiir

 

12. Aşağıdakilerin hangisinde farklı sanatçılara ait aynı türdeki eserlere yer verilmiştir?

A) Kızılçullu Yolu - Tütün Zamanı

B) Sarı Sıcak - Susuz Yaz

C) Bozbulanık - Fikrimin İnce Gülü

D) Kara Kitap - Ah Minel Aşk

E) ölmeye Yatmak - Pastırma Yazı

 

13. "Bu Vatan Kimin" adlı eserin türü ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orhan Şaik Gökyay - şiir

B) Arif Nihat Asya - şiir

C) Halide Nusret Zorlutuna - şiir

D) Faruk Nafiz Çamlıbel - roman

E) Halide Edip Adıvar - öykü

 

CEVAPLAR:

1- B

2- E (Cengiz Han'ın Bisikleti, Refik Erduran'ın tiyatro eseridir.)

3- A (A şıkkında verilen eserler tiyatro türündedir.)

4- C

5- D (Kara Kitap, Orhan Pamuk'un roman türündeki eseridir.)

6- B

7- E

8- A

9 - C (Duvar, Attila İlhan'ı şiir kitabıdır.)

10- D (Nazım Hikmet, Rus şair Mayakovski'den etkilenmiştir.)

11- E (Yayla Dumanı, Ömer Bedrettin Uşaklı'nın şiir kitabıdır.)

12- B (Sarı Sıcak: Yaşar Kemal'in, Susuz Yaz: Necati Cumalı'nın öykü kitaplarıdır.)

13- A

13- A

 

 Bu konuyla ilgili diğer testlermizden birkaçı:

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 2

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test (25 soru)

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TEST SORULARI -5

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 3

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Testler 2

Online Testlerimiz:

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Online Test

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Online Test Soruları (LYS Edebiyat)

CUMHURİYET DÖNEMİ ESER-YAZAR ONLİNE TEST