REKLAM

Makale Dizini

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TEST SORULARI VE CEVAPLARI

Bu testte Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatı ile ilgili LYS-3'e girecek arkadaşların bilmesi gereken, fazla ayrıntılı olmayan sorulara yer verdim. Bunun yanında Türkiye dışındaki çağdaş Türk edebiyatlarından da birkaç soru yer alıyor.

SORULARI HAZIRLAYAN: İSMAİL ÇETİN

{tab=SORULAR}

1. ………………………..… Döneminde yazı diliyle konuşma dili arasındaki fark ortadan kalkmış, hece ölçüsü kullanılmış, köy ve köy sorunları dile getirilmiştir. Ayrıca Kurtuluş Savaşı öncesi durum, savaş yılları, savaşa katılanların durumu da birçok esere konu olmuştur. Birçok edebi topluluğun oluştuğu bir dönemdir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tanzimat

B) Cumhuriyet

C) Servet-i Fünun

D) Divan edebiyatı

E) Milli edebiyat


2. Beş Hececiler’e tepki olarak ortaya çıkan bu topluluk Beş Hececiler’in şiirlerini sığ olmakla eleştirmiştir. İlkelerini “samimilik, canlılık ve devamlı yenilik” olarak açıkladılar. Fakat bu topluluk hedeflerinin hiçbirini gerçekleştiremeden kısa sürede dağıldı. Ziya Osman Saba bu topluluğun en tanınmış şairi olarak bilinmektedir.

Yukarıda hakkında bilgi verilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Garipçiler

B)      II. Yeniciler

C)      Yedi Meşaleciler

D)      Maviciler

E)       Hisarcılar

 

3. “Şarkın Sultanları, Fırtına ve Kar, Rüya,Sebil ve Güvercinler” adlı eserlerin türü nedir?

A)      Tiyatro

B)      Öykü

C)      Roman

D)      Şiir

E)       Deneme


4. İkinci Yeniciler’den olan sanatçı, özgün buluşları ve söyleyiş biçimiyle ikinci yeni şiirinin karanlığını gidermiştir. “Sizin Hiç Babanız Öldü mü?” şiiri son zamanlarda medyada sıkça yer aldı. Bu sanatçımızın “Sevda Sözleri, Üvercinka, Göçebe” adlı şiirleri vardır.
Yukarıda sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Turgut Uyar

B)      Orhan Veli

C)      Edip Cansever

D)      Ece Ayhan

E)       Cemal Süreya


5. Bir grup şairin oluşturduğu topluluğunun sanat anlayışı şöyle özetlenebilir: “Sanatta milli köklere bağlı kalınıp Türk şiir geleneğinden kopmadan günün şiirini yazmak gerekir.” Bu topluluğun en önemli temsilcisi Mehmet Çınarlı’dır.

Cumhuriyet Döneminde ortaya çıkan bu topluluğun adı nedir?

A)      Hisarcılar

B)      I. Yeni

C)      II. Yeni

D)      Maviciler

E)       Beş Hececiler


6. İlk şiirlerini 1936’da yayımlamaya başlamıştır. Şiirleri o güne kadar şiir diye bilinen ürünlere bir tür başkaldırıdır. Öyle ki, şiiri birtakım kalıp ve klişelerden, yıpranmış benzetmelerden başka bir deyişle şairanelikten kurtarmıştır. “Vazgeçemediğim” adlı şiiri çok ünlüdür.

Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Necip Fazıl Kısakürek

B)      Orhan Veli Kanık

C)      Cahit Sıtkı Tarancı

D)      Ahmet Muhip Dıranas

E)       Ahmet Hamdi Tanpınar


7. Toplumcu, gerçekçi anlayışın önde gelen yazarlarından biridir. Sanatının olgunluk döneminde Adana yöresindeki toprak ve fabrika işçilerini konu almıştır. Çukurova’nın toplumsal ve ekonomik yapısındaki değişimin yöre halkı üzerindeki etkilerini incelemiştir. Yazarın “Cemile, Baba Evi, Bereketli Topraklar Üzerinde” adlı eserleri vardır.

Bu parçada tanıtılan yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Kemal Tahir

B)      Yaşar Kemal

C)      Orhan Kemal

D)      Talip Apaydın

E)       Fakir Baykurt


8. Kırım Türklerinin en ünlü sanatçısıdır. Eserlerinde Kırım Türklerinin sıkıntılarını dile getirmiştir. “Onlar da İnsandı, Korkunç Yıllar” gibi eserleri olan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Cengiz Aytmatov

B)      Şehriyar

C)      Osman Türkay

D)      Cengiz Dağcı

E)       Aybek


9. Yapıtlarında Çukurova’yı, Torosları ve Çukurova insanının acı yaşamını çarpıcı bir şekilde dile getirmiştir. “Üç Anadolu Efsanesi, Ağrı Dağı Efsanesi, Binboğa Efsanesi" gibi destansı romanları vardır.

Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Kemal Tahir

B)      Orhan Kemal

C)      Fakir Baykurt

D)      Samim Kocagöz

E)       Yaşar Kemal


10. Azerbaycan edebiyatının ve İran’ın en güçlü sanatçılarındandır. “Çağımızın Hafızı” olarak nitelendirilen bu sanatçı “Heyder Baba’ya Selam” şiiri ile tanınmaktadır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Şehriyar

B)      Bahtiyar Vahapzade

C)      Cengiz Aytmatov

D)      Cengiz Dağcı

E)       Aybek

{tab=CEVAPLAR}

1. ………………………..… Döneminde yazı diliyle konuşma dili arasındaki fark ortadan kalkmış, hece ölçüsü kullanılmış, köy ve köy sorunları dile getirilmiştir. Ayrıca Kurtuluş Savaşı öncesi durum, savaş yılları, savaşa katılanların durumu da birçok esere konu olmuştur. Birçok edebi topluluğun oluştuğu bir dönemdir.

 

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tanzimat

B) Cumhuriyet

C) Servet-i Fünun

D) Divan edebiyatı

E) Milli edebiyat

2. Beş Hececiler’e tepki olarak ortaya çıkan bu topluluk Beş Hececiler’in şiirlerini sığ olmakla eleştirmiştir. İlkelerini “samimilik, canlılık ve devamlı yenilik” olarak açıkladılar. Fakat bu topluluk hedeflerinin hiçbirini gerçekleştiremeden kısa sürede dağıldı. Ziya Osman Saba bu topluluğun en tanınmış şairi olarak bilinmektedir.

Yukarıda hakkında bilgi verilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Garipçiler

B) II. Yeniciler

C) Yedi Meşaleciler

D) Maviciler

E) Hisarcılar

3. “Şarkın Sultanları, Fırtına ve Kar, Rüya,Sebil ve Güvercinler” adlı eserlerin türü nedir?

A) Tiyatro

B) Öykü

C) Roman

D) Şiir

E) Deneme

4. İkinci Yeniciler’den olan sanatçı, özgün buluşları ve söyleyiş biçimiyle ikinci yeni şiirinin karanlığını gidermiştir. “Sizin Hiç Babanız Öldü mü?” şiiri son zamanlarda medyada sıkça yer aldı. Bu sanatçımızın “Sevda Sözleri, Üvercinka, Göçebe” adlı şiirleri vardır.
Yukarıda sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Turgut Uyar

B) Orhan Veli

C) Edip Cansever

D) Ece Ayhan

E) Cemal Süreya

5. Bir grup şairin oluşturduğu topluluğunun sanat anlayışı şöyle özetlenebilir: “Sanatta milli köklere bağlı kalınıp Türk şiir geleneğinden kopmadan günün şiirini yazmak gerekir.” Bu topluluğun en önemli temsilcisi Mehmet Çınarlı’dır.

Cumhuriyet Döneminde ortaya çıkan bu topluluğun adı nedir?

A) Hisarcılar

B) I. Yeni

C) II. Yeni

D) Maviciler

E) Beş Hececiler

6. İlk şiirlerini 1936’da yayımlamaya başlamıştır. Şiirleri o güne kadar şiir diye bilinen ürünlere bir tür başkaldırıdır. Öyle ki, şiiri birtakım kalıp ve klişelerden, yıpranmış benzetmelerden başka bir deyişle şairanelikten kurtarmıştır. “Vazgeçemediğim” adlı şiiri çok ünlüdür.

Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Necip Fazıl Kısakürek

B) Orhan Veli Kanık

C) Cahit Sıtkı Tarancı

D) Ahmet Muhip Dıranas

E) Ahmet Hamdi Tanpınar

7. Toplumcu, gerçekçi anlayışın önde gelen yazarlarından biridir. Sanatının olgunluk döneminde Adana yöresindeki toprak ve fabrika işçilerini konu almıştır. Çukurova’nın toplumsal ve ekonomik yapısındaki değişimin yöre halkı üzerindeki etkilerini incelemiştir. Yazarın “Cemile, Baba Evi, Bereketli Topraklar Üzerinde” adlı eserleri vardır.

Bu parçada tanıtılan yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kemal Tahir

B) Yaşar Kemal

C) Orhan Kemal

D) Talip Apaydın

E) Fakir Baykurt

8. Kırım Türklerinin en ünlü sanatçısıdır. Eserlerinde Kırım Türklerinin sıkıntılarını dile getirmiştir. “Onlar da İnsandı, Korkunç Yıllar” gibi eserleri olan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cengiz Aytmatov

B) Şehriyar

C) Osman Türkay

D) Cengiz Dağcı

E) Aybek

9. Yapıtlarında Çukurova’yı, Torosları ve Çukurova insanının acı yaşamını çarpıcı bir şekilde dile getirmiştir. “Üç Anadolu Efsanesi, Ağrı Dağı Efsanesi, Binboğa Efsanesi" gibi destansı romanları vardır.

Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kemal Tahir

B) Orhan Kemal

C) Fakir Baykurt

D) Samim Kocagöz

E) Yaşar Kemal

10. Azerbaycan edebiyatının ve İran’ın en güçlü sanatçılarındandır. “Çağımızın Hafızı” olarak nitelendirilen bu sanatçı “Heyder Baba’ya Selam” şiiri ile tanınmaktadır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şehriyar

B) Bahtiyar Vahapzade

C) Cengiz Aytmatov

D) Cengiz Dağcı

E) Aybek

{/tabs}