REKLAM

1. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat akımının özelliklerinden biri değildir?

A) Yerli kaynaklara, halkın sorunlarına önem verme

B) Şiirde hece ölçüsünü benimseme

C) Klasisizm akımına uygun ürünler verme

D) Halk şiiri nazım biçimlerinden yararlanma

E) Yazı dilini konuşma diline yaklaştırma

2. Bu romanda okurun ilgisini çekecek neler yok ki!.. Batı ülkelerinde pek rastlanmayan o mahalle ruhu, Osmanlı İmparatorluğu’nda zorbalık rejiminin en yüksek biçimini aldığı dönemin portresi; II. Abdülhamit sarayının içyüzü, Jön Türkler, ortaoyununun ve karagözün Türk toplumundaki estetik değerleri, eski düğünler… Ve nihayet sevgiyi esas alan tasavvuf… Mevlevi Şeyhi Vehbi Dede’nin müziği ile İtalyan Peregri’nin temsil ettiği Batı müziği… Roman kahramanı Rabia Peregrini’yi değil, musikiyi sever aslında. Hiçbir tarih, hiçbir sosyoloji, hiçbir ekonomi kitabı bundan yüz yıl önceki İstanbul’u bu kadar gerçeğe uygun anlatamaz, canlandıramaz.

Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mai ve Siyah B) Şıpsevdi C) Sinekli Bakkal D) Kiralık Konak E) Kırık Hayatlar

FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL (1898-1973)

Beş Hececiler’in, milli kaynaklara yöneliş ve şiirin ilkelerine uyum bakımından en güçlü temsilcisidir.

Aruzla yazdığı ilk şiirlerini Şarkın Sultanları ve Gönülden Gönüle adlı kitaplarda toplamıştır.

Heceyle yazdığı ilk şiir kitabı Dinle Neyden adını taşır.

Aşk ve tabiat temalarını işlediği ilk şiirlerinden sonra Milli Mücadele yıllarında tanımaya başladığı Anadolu’yu konu alan şiirler yazmış; Han Duvarları şiiriyle edebiyatımıza yeni bir ufuk açmıştır. Bu şiir, İstanbullu bir şairin Anadolu coğrafyası ve insalrı ile ilk karşılaşmasının doğurduğu duygu ve heyecanları anlatır.

Sanat adlı şiiri ise “memleket edebiyatı”nın bildirisi gibidir.

Heceyle yazdığı memleket şiirlerini Çoban Çeşmesi adlı kitabında toplamıştır.

ESERLERİ:

Şiir: Şarkın Sultanları, Gönülden Gönüle, Dinle Neyden, Çoban Çeşmesi, Suda Halkalar, Bir Ömür Böyle Geçti, Han Duvarları, Heyecan ve Sükün, , Tatlı Sert (Mizahi şiirler), Zindan Duvarları, Akıncı Türküleri

Manzum Tiyatro:

Canavar, Akın, Öz Yurt, Kahraman

Mensur Tiyatro:

Yayla Kartalı

Roman:

Yıldız Yağmuru

AHMET KUTSİ TECER (1901-1967)

  • Hecenin beş şairine bağlanmayarak sanatını tek başına kurmuş; içtenlikli ve ince, duygusal yönü ağır basan memleket şiirleriyle tanınmıştır.
  • Memleket şiiri kavramını daha çok köy atmosferi ile doldurarak yeni bir çığır başlatmıştır.
  • Ziya Gökalp’in tezi doğrultusunda halk edebiyatı geleneğinden yararlanarak modern edebi eserler yazılabileceğini savunmuş; Anadolu halk kültürünün, folklorunun öğrenilmesi ve tanınması doğrultusunda çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar sırasında Âşık Veysel’i keşfeden ve ülkeye tanıtan odur.
  • Şiirler başlığıyla yayımladığı kitabında “Nerdesin” ve “Orda Bir Köy Var Uzakta” adlı şiirleri çok bilinir.
  • “Köşebaşı” adlı oyununda eski bir İstanbul mahallesinde yaşanan hayatları ortaoyununa yakın bir yerlilik içinde başarıyla canlandırır.

ESERLERİ: Şiir: Şiirler -- Tiyatro: Köşebaşı, Koçyiğit Köroğlu, Satılık Ev, Bir Pazar Günü