REKLAM

EDEBİYATTA TÜRLER, METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI UYGULAMA

{tab=DOĞRU YANLIŞ UYGULAMASI}

 

Aşağıdaki yargılar doğru ise parantez içi boşluğa (D), yanlış ise (Y) yazınız.

1. Ulusların kahramanlık öykülerini anlatan destan­lar epik şiir sayılır. ( )

2. Homeros’un İlyada ve Odysseia'sı yapma des­tandır. ( )

3. Lirik şiir aşk, ölüm, doğa, din... temalarını işleye­bilir. ( )

4. Didaktik şiirin ilk örneklerini La Fontaine yazmıştır.( )

5. Nâbi’nin Hayriyye adlı mesnevisi didaktik şiire ör­nektir. ( )

6. Yunan edebiyatındaki tragedyalar, pastoral şiir ör­nekleridir. ( )

7. Durum ya da kesit öyküsünün öncüsü Çehov’dur. ( )

 

8. Ömer Seyfettin, edebiyatımızda Maupassant tarzı öyküleriyle tanınmıştır. ( )

9. Psikolojik roman türünün dünya edebiyatındaki ilk örneği, M. de la Fayette’in “La Princesse de Cleves” adlı eseridir. ( )

10. Edebiyatımızda, roman ve hikâyenin yerini Tanzi­mat öncesinde mesneviler tutmuştur. ( )

11. İçinde konuşma bulunmayan, tamamen jest ve mi­miklere dayalı seyirlik oyunlara “fars” denir. ( )

12. Epik tiyatronun kurucusu Berthold Brecht’tir.( )

13. Tragedyalar konusunu günlük hayattan ve çağ­daş toplumdan alır. ( )

14. Aristophanes, Yunan tiyatrosunda komedyanın öncüsüdür. ( )

15. Romantik dramın kuramcısı Fransız sanatçı Balzac’tır. ( )

16. Ortaoyununda en önemli kişiler “Kavuklu” ile “Pişekar”dır. ( )

17. Fabllar, masallardan, sonunda bir ahlâk dersi ver­mesi yönüyle ayrılır. ( )

18. Deneme türünün Batı edebiyatındaki kurucusu Montaigne'dir. ( )

19. Deneme yazan, ele aldığı konuyla ilgili görüşlerini kanıtlamak zorundadır. ( )

20. Güncel olayları kişisel bir yorumla ele alan yazılara fıkra denir. ( )

21. Hac Yolunda (Cenap Şehabettin), Tuna Kıyılan (F. Rıfkı Atay), Frankfurt Seyahatnamesi (Ahmet Haşim) gezi türünün önemli eserlerindendir. ( )

22. Çehov tarzı öykünün edebiyatımızdaki ilk temsil­cisi Sait Faik’tir. ( )

23. “Kırk Yıl, Saray ve ötesi”, Halit Ziya’nın anı tü­ründeki eserleridir. ( )

24. “Günlük" terimi, Tanzimat’tan sonra “ruznâme” ile karşılanmıştır. ( )

25. Masallarda kahramanlar hep soylu tabakadan se­çilir. ( )

26. “Biyografi’’nin Divan edebiyatındaki karşılığı “tez­kire”di r. ( )

27. Dram türü oyunlarda üçbirlik kuralına uyulması zorunludur. ( )

28. Orhun Yazıtları’nda söylev (nutuk) türünün özel­likleri görülür. ( )

29. “Mecalis'ün Nefais”, edebiyatımızda ilk biyografi örneği sayılabilir. ( )

30. “Makale" yazarının temel amacı, okuyucuya izle­nim kazandırmaktır. ( )

{tab=DOĞRU-YANLIŞ UYGULAMASI CEVAPLARI}

{pub} CEVAPLARI GÖRMEK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPINIZ. {/pub}

{reg}

Aşağıdaki yargılar doğru ise parantez içi boşluğa (D), yanlış ise (Y) yazınız.

1. Ulusların kahramanlık öykülerini anlatan destan­lar epik şiir sayılır. (D)

2. Homeros’un İlyada ve Odysseia'sı yapma des­tandır. ( Y )

3. Lirik şiir aşk, ölüm, doğa, din... temalarını işleye­bilir. ( D )

4. Didaktik şiirin ilk örneklerini La Fontaine yazmıştır.( Y )

5. Nâbi’nin Hayriyye adlı mesnevisi didaktik şiire ör­nektir. ( D)

6. Yunan edebiyatındaki tragedyalar, pastoral şiir ör­nekleridir. (Y)

7. Durum ya da kesit öyküsünün öncüsü Çehov’dur. ( D )

8. Ömer Seyfettin, edebiyatımızda Maupassant tarzı öyküleriyle tanınmıştır. (D)

9. Psikolojik roman türünün dünya edebiyatındaki ilk örneği, M. de la Fayette’in “La Princesse de Cleves” adlı eseridir. (D )

10. Edebiyatımızda, roman ve hikâyenin yerini Tanzi­mat öncesinde mesneviler tutmuştur. ( D)

11. İçinde konuşma bulunmayan, tamamen jest ve mi­miklere dayalı seyirlik oyunlara “fars” denir. ( Y )

12. Epik tiyatronun kurucusu Berthold Brecht’tir.(D )

13. Tragedyalar konusunu günlük hayattan ve çağ­daş toplumdan alır. ( Y )

14. Aristophanes, Yunan tiyatrosunda komedyanın öncüsüdür. ( D )

15. Romantik dramın kuramcısı Fransız sanatçı Balzac’tır. (Y)

16. Ortaoyununda en önemli kişiler “Kavuklu” ile “Pişekar”dır. ( D )

17. Fabllar, masallardan, sonunda bir ahlâk dersi ver­mesi yönüyle ayrılır. ( D )

18. Deneme türünün Batı edebiyatındaki kurucusu Montaigne'dir. ( D )

19. Deneme yazan, ele aldığı konuyla ilgili görüşlerini kanıtlamak zorundadır. ( Y )

20. Güncel olayları kişisel bir yorumla ele alan yazılara fıkra denir. (D)

21. Hac Yolunda (Cenap Şehabettin), Tuna Kıyıları (F. Rıfkı Atay), Frankfurt Seyahatnamesi (Ahmet Haşim) gezi türünün önemli eserlerindendir. ( D )

22. Çehov tarzı öykünün edebiyatımızdaki ilk temsil­cisi Sait Faik’tir. ( Y )

23. “Kırk Yıl, Saray ve ötesi”, Halit Ziya’nın anı tü­ründeki eserleridir. (D )

24. “Günlük" terimi, Tanzimat’tan sonra “ruznâme” ile karşılanmıştır. ( D)

25. Masallarda kahramanlar hep soylu tabakadan se­çilir. ( Y)

26. “Biyografi’’nin Divan edebiyatındaki karşılığı “tez­kire”di r. (D )

27. Dram türü oyunlarda üçbirlik kuralına uyulması zorunludur. ( Y)

28. Orhun Yazıtları’nda söylev (nutuk) türünün özel­likleri görülür. (D )

29. “Mecalis'ün Nefais”, edebiyatımızda ilk biyografi örneği sayılabilir. ( D)

30. “Makale" yazarının temel amacı, okuyucuya izle­nim kazandırmaktır. ( Y )

{/reg}

{/tabs}

 

You have no rights to post comments