REKLAM

EDEBİYATTA TÜRLER, METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI UYGULAMA

{tab=DOĞRU YANLIŞ UYGULAMASI}

 

Aşağıdaki yargılar doğru ise parantez içi boşluğa (D), yanlış ise (Y) yazınız.

1. Ulusların kahramanlık öykülerini anlatan destan­lar epik şiir sayılır. ( )

2. Homeros’un İlyada ve Odysseia'sı yapma des­tandır. ( )

3. Lirik şiir aşk, ölüm, doğa, din... temalarını işleye­bilir. ( )

4. Didaktik şiirin ilk örneklerini La Fontaine yazmıştır.( )

5. Nâbi’nin Hayriyye adlı mesnevisi didaktik şiire ör­nektir. ( )

6. Yunan edebiyatındaki tragedyalar, pastoral şiir ör­nekleridir. ( )

7. Durum ya da kesit öyküsünün öncüsü Çehov’dur. ( )

Edebiyat bilgileri online test soruları

LYS'ye (LYS 3) girecek arkadaşlar için hazırladığımız bu testte 10 soru yer almaktadır. Sorular, soru bankasından otomatik olarak geldiği için her testte farklı sorular çıkabilmektedir.

Online teste girerek kendinizi değerlendirebilirsiniz.

Aruz Hakkında Bilgi

Aruz, Arap Edebiyatı’nda özlü sözlerdeki ahenk ölçülerini öğreten ilmin adıdır. Hecelerin uzunluk ve kısalıklarına göre düzenlenmiş bir vezindir. Bu vezin Arap’lardan İran’lılara, onlardan da bize geçmiştir.

İranlılar İslâmiyet’i kabul edince, Arap kültürünün de büyük tesiri altında kaldılar. Şiirde, Arapların kullandığı nazım ölçüsü olan aruz‘u kullanmaya başladılar. Ancak Arapların kullandıkları aruz ölçüsünü olduğu gibi kabul etmediler. Kendilerine göre bir ayıklamaya tabi tutarak kulaklarına hoş, tabiatlarına uygun gelenleri seçtiler ve kullandılar.

Aruz vezni, 5-11 inci yüzyıllarda Hakaniye Türkçesi‘ne, 7-13 üncü yüzyıllarda Anadolu Türkçesi’ne, 8-14 üncü yüzyıllarda Çağatay Türkçesi ve Azeri Türkçesi’ne girmiş ve zamanımıza kadar bir çok şiirler yazılmıştır.

EPİK TİYATRO
1. İsminden anlaşılanın aksine kahramanlık konuları işleyen tiyatro türü değildir.
2. İzleyiciye toplumsal çarpıklıkları eleştirip göstererek, izleyiciyi bu eleştirilere katmayı hedefleyen bir türdür. Bu anlamda toplumsal bir tiyatro türüdür.
3. Klasik tiyatrodaki gibi seyircinin kendisini oyunun içinde hissetmesi amaçlanmaz. İzleyen oyunla ilgili karar vermeye zorlanır.
4. Temelinde sosyalizm olan siyasal amaçlı bir tiyatro düşüncesidir.
5. Olaylar, durumlar parça parça verilir; arada bir şarkılar, türküler söylenir, anlatıcılar devreye girer.
6. Seyirci tam bir gözlemci olarak kalır. Acı duymak, sevinmek, coşkulanmak yerine durumlar üzerinde düşünür; kendisini ve olayları nasıl değiştirebileceğini anlamaya çalışır.
7. Sahneyi bir ideolojinin propaganda aracı olarak kullanır; seyircilerin kalbine değil, kafasına seslenir.
8. Bizde, Haldun Taner’in “Keşanlı Ali Destanı” adlı oyunu ilk epik tiyatro denemesidir.

TÜRK ROMAN KRONOLOJİSİ