Now loading.
Please wait.

REKLAM

  1. Yenileşme hareketlerinin temelinde,savaş alanlarından başlayarak Osmanlı’nın Batı karşısında uğradığı yenilgiler yatmaktadır.
  2. Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri,halkın isteği ve baskısı sonucunda başlamıştır.
  3. XIX.yüzyılda,eski İstanbul(surlar içindeki İstanbul) hayatıyla Beyoğlu çevresinde sürdürülen yaşama biçimi farklıydı;surlar içindeki İstanbul,geleneksel Türk yaşam tarzını sürdürürken gayrimüslümlerin ikamet ettiği Beyoğlu çevresindeki halk,Batı’dan gelen yeniliklerin yansıtıldığı bir yaşam sürdürmekteydi.
  4. Namık Kemal’in;Ziya Paşa’nın “Harabat” adlı eserinde divan şiirini yüceltmesi üzerine yazdığı “Tahrib-i Harabat” ve “Takib” adlı eserleri edebiyatımızdaki ilk tiyatro eserleridir.
  5. Tanzimat’tan sonra öğrenim için Avrupa’ya gönderilen gençler,burada edebiyat çevrelerine girmiş;Batılıların edebiyat türlerini tanımış ve bu türleri edebiyatımıza taşımışlardır.
  6. Tanzimat Döneminde Batı edebiyatı demek,İtalyan edebiyatı demektir.
  7. Ziya Paşa;Hürriyet gazetesinde çıkan “Harabat” adlı makalesinde,divan edebiyatını milli bir edebiyat olmamakla suçlayarak modern Türk edebiyatının ancak halk edebiyatına bağlanmakla kurulabileceğini savunmuştur.
  8. Tanzimat Döneminde,hece ölçüsüne ilgi biraz artmışsa da aruz ölçüsü eski hakimiyetini devam ettirmiş;divan şiirinin nazım şekilleri ve sanatları tamamen terk edilmemiştir.
  9. Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesiyle (1839) Tanzimat edebiyatı da başlamıştır.
  10. Öğrenimini Fransa’da yapan ve Fransız edebiyatını tanıma imkanı bulan Şinasi,Fransız şairlerden manzum olarak yaptığı ilk tercümeleri “Tercüme-i Manzume” adlı küçük kitapta yayımlamıştır.

DEVAMI


{quickdown:818}

REKLAM