Now loading.
Please wait.

REKLAM

1. Aşağıda verilen belirtici niteliklerden hangisine Tanzimat romanında rastlanmaz?
(1974/ÖSYS)
A) Konular genellikle günlük hayattan ya da tarihten alınır.
B) Cariyelik kurumunu ve alafrangalık özentisini işler.
C) Kişiler genellikle tek yönlü ele alınır; iyiler mükâfatlandırılır.
D) Olayların akışında rastlantılara çok yer verilir.
E) Romanın içinde bilgi ve öğüt vermekten kaçınılır.

1. (...) adlı eser köy konusunun işlendiği ilk romanımızdır. Yine (...) yazdığı (...) edebiyatımızda ilk psikolojik roman denemesi kabul edilir.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda*kilerden hanisi getirilmelidir?

A) Karabibik-Mehmet Rauf-Eylül

B) Sergüzeşt-Samipaşazade Sezai-Zehra

c) Karabibik-Şemsettin Sami-Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

D) Karabibik- Mahmut Ekrem-Çok Bilen Çok Yanılır

E) Hala Güzel-Muallim Naci-Zehra

1. (...) adlı eser köy konusunun işlendiği ilk romanımızdır. Yine (...) yazdığı (...) edebiyatımızda ilk psikolojik roman denemesi kabul edilir.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda*kilerden hanisi getirilmelidir?

A) Karabibik-Mehmet Rauf-Eylül

B) Sergüzeşt-Samipaşazade Sezai-Zehra

c) Karabibik-Şemsettin Sami-Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

D) Karabibik- Mahmut Ekrem-Çok Bilen Çok Yanılır

E) Hala Güzel-Muallim Naci-Zehra

REKLAM