Now loading.
Please wait.

REKLAM

Tanzimat Edebiyatı Test

Tanzimat Edebiyatı test sorularını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

{jd_file category==50 count==5}

TANZİMAT EDEBİYATI EŞLEŞTİRME SORUSU (1 SORU)

Tanzimat edebiyatıyla ilgili online eşleştirme

1. I. Şinasi’nin batı edebiyatından yaptığı çeviriler
II: İlk resmi gazete Takvim-i Vekayi’nin yayımlanması (1830)
III. İlk yarı resmi gazete Ceride-i Havadis’in yayımlanması (1841)
IV. Yusuf Kamil Paşa’nın Fransız yazarı Fenelon’dan yaptığı ilk roman çevirisi (1856)
V. Şinasi’nin Agah Efendi ile birlikte 1860’ta Tercüman-ı Ahval’i çıkarması
Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisindeki açıklama Tanzimat edebiyatının hazırlık dönemiyle ilgili değildir.
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki açıklama Tanzıimat edebiyatının 1. dönemiyle ilgili değildir?
A) Divan edebiyatının nazım biçimleri kullanılmıştır.
B) Bu dönem sanatçıları “Sanat toplum içindir.” Felsefesini benimsemişlerdir.
C) Batı tekniğinin başarıyla uygulandığı roman ve hikayeler yazılmıştır.
D) Halkın anlayabileceği bir dille yazma amacı sınırlı bir biçimde gerçekleştirilmiştir.
E) Halk, adalet, eşitlik… gibi kavramlar edebiyatımıza girmiştir.

 

Tanzimat edebiyatı online test soruları

LYS'ye (LYS 3) girecek arkadaşlar için hazırladığımız bu testte 10 soru yer almaktadır. Sorular, soru bankasından otomatik olarak geldiği için her testte farklı sorular çıkabilmektedir.

Online teste girerek kendinizi değerlendirebilirsiniz.

1. Tanzimat şiirinde bütün güzelliği yerine parça güzelliği önemsenmiştir. ( )
2. Tanzimat edebiyatında eser verdiği tür çeşitliliği en çok olan Ahmet Mithat'tır. ( )
3. Tanzimat'ta hece ölçüsü çok kullanılmamıştır. ( )
4. Ziya Paşa'nın bugün bile önemini yitirmeyen Terkib-i bendi Bağdatlı Ruhi'nin eserine naziredir. ( )
5. Tanzimat romanında olayın akışını kesip bilgi veren R. Mahmut Ekrem'dir. ( )
6. Abdülhak Hamit oyunlarını oynanmak için yazmıştır. ( )

REKLAM