REKLAM

Fecr-i Âti, şiiri ön planda tutan bir edebi topluluk olmuştur.

Fecr-i Âti şiiri Servet-i Fünun şiirinin devamı niteliğindedir. Fecr-i Aticiler şiire yeni temalar, farklı söyleyiş özellikleri kazandırmış da değildir.

Şiirlerin dili sadelikten uzaktır. Sık sık Arapça, Farsça kelime ve tamlamalar kullanılmıştır.

Aşk ve doğa, Fecr-i Âti şairlerinin şiirlerinde en çok işledikleri temalardır. Şiirlerdeki doğa tasvirlerinin gerçekle ilgisi yoktur. Doğa, duyguların etkisiyle, son derece öznel (sübjektif) biçimde tasvir edilmiştir. Sürekli üzüntülü, kederli bir duruş sergileyen sanatçılar dünyadaki her şeyin bu üzüntüye katılmasını, doğanın da kendileri ile birlikte ağlaması­nı ister gibidirler.

Fecr-i Âti şiirinin fikri yönü yoktur. Şiire samimiyetle bağlı olduklarını ifade eden Fecr-i Aticiler, fikirden çok sanata, özel­likle de "fildişi kule" sanatına özen göstermişlerdir. Şiiri duyguları dile getiren bir sanat aracı olarak görmüşlerdir.

Fecr-i Âti şiirinde vezin aruzdur. Sanatçılar, serbest müstezadı, serbest nazım haline getirmeye çalışmışlardı.

Servet-i Fünuncuları takdir eden Fecr-i Aticiler, yeniliğe onlardan daha çok açık olmak arzusundadırlar.