REKLAM

1. Servet-i Fünun dönemi, — etkisinde gelişen Türk edebiyatının 19. yüzyıl sonlarında kısa; fakat yoğun bir değişim yaşadığı dönemdir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A) İslamiyet B) Divan edebiyatı

C) Halk edebiyatı D) Batı edebiyatı

E) Tanzimat edebiyatı

1.  Edebiyat-ı Cedîde, Recaîzade Mahmut Ekrem'in önderlik ettiği, —---- dergisi çevresinde toplanan genç edebiyatçıların yürüttüğü bir edebiyat hare­ketidir. Tanzimat'tan itibaren Batı edebiyatı örnek alındığı için bu edebiyat hareketinin ana kaynağı da 19. yüzyılın ikinci yarısındaki — edebiyatıdır.

Bu parçada yer alan boşluklara, verilen bilgi­lere göre, aşağıdakilerin hangisi getirilebilir?

A) Mekteb - Alman

B) Varlık - italyan

C) Malûmat-ingiliz

D) Servet-i Fünun - Fransız

E) Türk Sazı – İspanyol

 

1. Bu dönem sanatçıları, siyasal baskıdan ötürü toplumsal sorunlara değinmediler. Fransız edebi­yatına hayranlık duyduklarından bu edebiyatın biçim ve anlatım özelliklerinden etkilendiler. Bu durum, dönemin sanatçılarını, halk kitlelerinden uzaklaştırdı. Böylece sanatçılar, dönemin aydınla­rına seslenen, konak ve yalılarda sanat tartışma­ları yapan bir kimliğe büründüler. Konularını İstan­bul dışına çıkaramadılar. Verdikleri eserlerde.koyu bir karamsarlık ve umutsuzluk içinde kaldılar.

Bu parçada sözü edilen edebiyat topluluğu ve onun üyelerinden biri aşağıdakilerin hangisin­de birlikte verilmiştir?

A) Divan edebiyatı - Fuzulî

B) Tanzimat - Ziya Paşa

C) Servet-i Fünun - Mehmet Rauf

D) Milli edebiyat - Halide Edip Adıvar

E) Beş Hececiler - Faruk Nafiz Çamlıbel

 

 

(  ) Toplumsal konular, eserlerde pek yer almamıştır.

(  ) Tiyatro bu dönemde oldukça gelişmiştir.

(  ) Fransız edebiyatı örnek alınmıştır.