REKLAM

Servet-i Fünun edebiyatının roman ve hikaye alanındaki en büyük temsilcisidir.

♦    Yazar, modern Türk romanının kurucusu, babası kabul edilir. Tanzimat Dönemi romanlarındaki tüm eksiklikler Halit Ziya’nın eserlerinde giderilmiştir.

♦    Roman, hikâye, anı, tiyatro, mensur şiir, makale gibi değişik türlerde eserler vermiştir. Ama asıl başarısı roman ve hikâyelerinde görülür.

♦    Balzac, Stendhal, Flaubert, Zola gibi Fransız realist ve natüralistlerinden etkilenmiş ve Türk romanına yeni bir çığır açmıştır.

♦    Fransız cümle yapısını Türkçeye uygulamıştır.

♦    Oldukça ağır bir dili vardır. Servet-i Fünun'dan sonraki dönemlerde eserlerini kendisi sadeleştirmiştir.

♦    Realist anlayışla yazdığı romanlarında kahramanlarını kendi çevresinden seçtiği görülür, romanlarında ruh çözümlemelerine çok önem vermişitir.

♦    Romanlarının konusunu hep İstanbul'dan, aydın tabakadan seçmiştir. Hikâyelerinde ise, Anadolu’yu halkın yaşayışını ve âdetlerini işlemiştir.

♦    Hikâyelerinde Maupassant tarzı egemendir.

♦    Türk edebiyatında “mensur şiir”in ilk örneklerini vermiştir.

Fecr-i Âti edebiyatıyla ilgili online test. Flash olarak hazırlanan bu testte 11 çoktan seçmeli soru yer alıyor.

Servet-i Fünun edebiyatı doğru-yanlış soruları

Online doğru-yanlış uygulamasına girerek kendinizi değerlendirebilirsiniz.

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI EŞLEŞTİRME (ONLİNE SORULAR)

Servet-i Fünun edebiyatıyla ilgili online eşleştirme

Sevilen bir yazarın, büyük bir kişinin ortadaki eserleri ve yaptığı işlerden başka özel hayatına ait bilgiler, eserleri ile ilgili birtakım özel duygulanmalar kişinin yakınlarına bıraktığı sırlardandır. Bu sırları içeren yazılar o sanatçı ya da kişi için ilgi uyandıran şeylerdir. Hatıra yazıları, yazıldığı devrin eğilim ve duygularını da yansıtır.


Hatıraların bir devri aydınlatmadaki rolü oldukça sınırlıdır; çünkü anılar olaylarla ilgili şahsi bakış açısını yansıtır. An­cak hatıra, tarihi olayların anlatımını kuruluktan kurtarır.