REKLAM

GÜN OLUR ASRA BEDEL

1. Aşağıdakilerden hangisi romanın kahramanlarından değildir?

A) Yedigey

B) Kazangap

C) Adilbay

D) Ayzade

E) Güllücan

Romanın başkahramanıdır. Kazak bozkırların­da küçük bir aktarma istasyonunda çalışmaktadır. Cephede yaralandığı için beyni dönem dönem sarsıntı geçirir ve onu rahatsız eder. Dinini, soyunu, geleneklerini unutmayan ender kişilerdendir.

Yukarıda tanıtılan roman kişisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kazangap

B) Yedigey

C) Adilbay

D) Sabitcan

E) Ukubala

 

 

80- Roman kahramanı Abu Talip'i n görevden alınmasının gerçek sebebi nedir?

A) Yeni nesle verecek moral değerlere sahip olmaması

B) Yugoslav partizanlarla birlikte savaşmış olması

C) Siyasî görüşlerini öğrencilere benimsetmeye çalışmış olması

D) Bir savaş gazisi olması

E) Almanlara esir düşmesi

Kazangap nereye gömülmeyi vasiyet etmiştir_

A) Boranlıya

B) Ana Beyit’e

C) Juan Juan’a

D) Orman Göğsü’ne

E) Tren istasyonuna

Kazangap’ın ölüm haberini karısından alan Yedigey, görevi Adilbay’a devrettikten sonra hanelere doğru yola alırken Sarı Özek adı verilen uzay üssünün bulunduğu yerden ateş hortumu gibi bir şeyin yükseldiğini görür. Bu nedir?

A) Nükleer tesiste patlama olmuştur.

B) Sarı Özek’e uzaylılar gelmiştir.

C) Bir uzay gemisi gönderilmiştir.

D) Bir yıldız kaymıştır.

E) Bir bomba düşmüştür.

Kazangap’ın oğludur. Küçük yaşlardan itiba­ren Sovyet yatılı okullarında okumuş, değerlere inanmayan, menfaatperest, acımasız bir kişidir. Kendisini dev­letin üst düzey yöneticilerinden biri gibi gösteren, hayırsız bir evlattır.

Yukarıda tanıtılan roman kahramanı kimdir?

A) Adilbay

B) Abu Talip

C) Sabitcan

D) Ukubala

E) Parite

Yedigey’e devesini kim hediye etmiştir?

A) Ukubala

B) Sabitcan

C) Abu Talip

D) Kazangap

E) Adilbay

Sarhoş kocasından sürekli dayak yiyen Kazangap’ın kızının adı nedir?

A) Güllücan

B) Ukubala

C) Sabitcan

D) Karanar

E) Ayzade

Kazangap’ın Ana Beyit’e gömülmesine oğlu neden karşı çıkar?

A) Acele işinin olduğunu, o kadar vaktinin olmadığını söyler.

B) Babasının asıl vasiyetinin Boranlıya gömülmek olduğunu söyler.

C) Ana Beyit mezarlığının kaldırıldığını söyler.

D) Gidecekleri yerde çatışmaların olduğunu söyler.

E) Kendisinin hasta olduğunu söyler.

Konvansiyon uzay gemisindeki iki kozmonotu davet eden uzaylıların gezegeninin adı nedir?

A) Sarı Özek

B) Juan Juan

C) Orman Göğsü

D) Isık Göl

E) Parite

Ana Beyit efsanesine göre bir zamanlar bu topraklara sahip olan vahşi ve gaddar milletin adı nedir?

A) Nayman

B) Juan Juan

C) Mankurt

D) Moğol

E) Özek

Nayman Ana’yı kim öldürmüştür?

A) Juan juanlar

B) Oğlu

C) Uzaylılar

D) Kardeşi

E) Sabitcan

 

………, ele geçirdikleri esirlerin saçlarını ke­serek üzerine ……. yapıştırlarmış. Esirlerin saçları uzadıkça deriden dolayı beyne doğru yönelir. Bu hâlde olan­ların büyük kısmı beyni delinecek şekilde acılar çekerek ölür. Kalanları ise beyni tamamıyla saçla dolduğundan tüm geçmi­şini unutur. Bir hayvan gibi sadece yer, içer ve sahibinin emirlerini yerine getirirmiş. Bu tip insanlara “……….” denilmekteymiş.

Ana Beyit efsanesiyle ilgili yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Uzaylılar-toprak-mankurt

B) Juan Juanlar-miğfer-köle

C) Uzaylılar-koyun derisi-köle

D) Juan Juanlar-deve derisi-mankurt

E) Juan Juanlar-koyun derisi-mankurt

Nayman Ana, oğlunu arayıp bulduğunda oğlu ne yapmış?

A) Oğlan ona boş gözlerle bakmış ve onu tanımadığını söylemiş.

B) Anasına kızgın olduğunu söylemiş.

C) Anasına sitem etmiş.

D) Anasına sarılarak onu özlediğini söylemiş.

E) Hemen oradan uzaklaşmış.

Uzay istasyonunda uzun süren toplantılar sonunda uzaylılar konusunda nasıl bir karara varılmıştır?

A) Uzaylıların dünyaya yerleştirilmesi kararı çıkmıştır.

B) Uzaylılarla teknolojik işbirliğine gidilmesi gerektiği belirtilmiştir.

C) Uzaylılar dünyaya davet edilmiştir.

D) Uzaylıların gezegenine araştırma için gidilmesi gerektiği söylenmiştir.

E) Dün­yada uzaylılara yer olmadığı kararı çıkmıştır.

Kazangap’ın cenazesini Ana Beyit’e getiren kafilenin karşılaştığı durumla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Mezarlığın olduğu yer çelik tellerle çevrilidir ve onları içeri almazlar.

B) Sabitcan, boşuna geldiklerini söyleyerek ba­ğırmaya başlar.

C) Yedigey, yetkili olarak Kırgız kökenli nöbetçi subayla konuşurken nöbetçi subay onun Kırgızca konuşmasını ister.

D) Yedigey, ölünün geri götürülmesinin uygun, olmayacağını anlatarak tellerin hemen yanı başına Kazangap’ı gömer.

E) Yedigey, kendisinin de Kazangap’ın yanına gömülmesini vasiyet eder.

81- Romanda yatılı okullar hangi yönüyle eleştiriliyor?

A) Eğitimin yetersizliği

B) Çocuktan kendi ailelerine yabancılaştırması

C) Okullarda ırk ayrımı yapılması

D) Rejime muhalif insanlar yetiştirmesi

E) Yatılı okulların çok masraflı olması

 

82- Kitapta niçin "bir gün bir asra bedeldir"?

A) Kahraman için o gün çok uzun geçmiştir

B) Kitap bir günde yazılmıştır.

C) Kahramanın bütün ömrü bir günde gözünde canlanmıştır.

D) Kahraman rüyasında bütün yaşantısını hatırlamıştır.

E) Yazar, bir gün doya doya yaşanırsa; bir günün bir yüzyıla denk olacağını

anlatmak istemiştir.

 

83- Nayman Ana'nın oğlunua tutsak alan topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mankurtlar

B) Juan Juanlar

C) Ruslar

D) Kazaklar

E) Kırgızlar

 

84- Uzaylıların dış görünüşü nasıldır?

A) İnsanlara benzemektedir.

B) Saçtan yoktur, mavi gözlüdür.

C) Beyaz tenli, yeşil gözlüdür.

D) Esmer tenli, mavi saçlıdır.

E) Uzun boylu, zayıf mavi saçlıdır.

You have no rights to post comments