REKLAM

VADİDEKİ ZAMBAK

Roman kahramanı Felix’le ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Aile sevgisi görmemiş, ilgiye muhtaç, duyguları ve aklı arasında denge kurmaya çalışan, çalışkan, hassas bir gençtir.

B) Aristokrat bir ailenin oğludur.

C) Kendisinden yaşça büyük, evli bir kadına aşık olmuştur.

D) Okumaktan ve çalışmaktan vazgeçtiği için annesi tarafından bir şatoya dinlenmek için gönderilir.

E) Felix, aşık olduğu Henriette’yi ilk kez Fransız kralı XVIII. Lui’nin sarayında görmüştür.

Vadideki Zambak romanı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Romandaki olaylar, 1809-1836 yılları arasında İngiltere’de geçmektedir.

B) Roman, Felix’in, Kontes Natalie’ye yazdığı bir mektupla başlar.

C) Roman, Felix’in hayatını anlattığı uzun mektup silsilesi şeklinde yazılmıştır.

D) Romanda anlatım birinci tekil kişi ağzından yapılmıştır.

E) Romanın sonunda Natalie’nin Felix’e yazdığı mektup yer alır.

Aşağıdakilerden hangisi romanın kahramanlarından biri değildir?

A) Kont de Mortsauf

B) Leydi Dudley

C) Madam de Mortsauf

D) Esmeralda

E) Mösyö de Chessel

Aşağıdakilerden hangisi romanda yer alan mekanlardan biri değildir?

A) Paris

B) Nottingham

C) Clochegourde Şatosu

D) Tours

E) İndre Irmağı vadisi

Henriette’nin kocasıdır. Sorunlu bir kişiliğe sahiptir. Bunun nedeni çocukluğunda yaşadığı zor günlerdir. Ülkenin içinde bulunduğu sürgün yılları onun eğitimini yarıda bırakmasına neden olmuştur. Üst üste kırılan umutlarının ardından yarı aç, yarı tok olarak yapılan uzun yürüyüşler sağlığını bozmuş, ruhuna güçsüzlük vermiştir. Hatta bir süre düşkünler evinde Allah rızası için bakılmıştır. Karınzarı iltihabı hastalığına yakalanmıştır. Ömrünün sonuna kadar bu hastalığın acılarını çekmiştir.

Yukarıda tanıtılan roman kişisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mösyö de Chessel

B) Kont de Mortsauf

C) Mösyö Origet

D) Felix de Vandenesse

E) Jacques

Felix’in dinlenmek için geldiği Frapesle şatosunun sahibi kimdir?

A) Mösyö Origet

B) Mösyö de Chessel

C) Madam de Mortsauf

D) Leydi Dudley

E) Madeline

Ünlü bir doktordur. Kont’un hastalanması nedeniyle Clochegour Şatosu’na birkaç defa gelmiştir. Kontes’in hastalığı döneminde de kendisine yer verilmiştir.

Yukarıda tanıtılan roman kişisi kimdir?

A) Mösyö Origet

B) Mösyö de Chessel

C) Kont de Mortsauf

D) Felix de Vandenesse

E) Jacques

Felix’in sevdiği ikinci kadın kimdir?

A) Leydi Dudley

B) Henriette

C) Madeline

D) Madam de Mortsauf

E) Natalie

Romanla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Romanda İndre Irmağı’nın, Clochegour Şatosu’nun betimlemeleri vardır.

B) Henriette, Felix’e aşık olmuştur; fakat bu aşk platonik aşktır.

C) Leydi Dudley, gerçek aşkını hayatının son zamanlarında, bir mektupla Felix’e itiraf eder.

D) Felix’in Leydi Arabelle ile olan ilişkisini öğrenen Madam de Mortsauf büyük bir yıkıntıya uğrar, hastalanır ve ölür.

E) Romanda asıl olarak aşk konusu işlenmiştir.

Henriette’nin çocuklarının isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Madeleine ve Jacgues

B) Natalie ve Esmeralda

C) Arabelle, Dudley

D) Mary ve Origet

E) Henry ve Chessel

You have no rights to post comments