REKLAM

“Osmancık” romanından yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda önemli bir unsur değildir?
A) Töreler ve gelenekler
B) Din
C) Avcılık
D) Sosyal ve siyasi teşkilatlanma
E) Beylik sistemi
Osmanlı Devleti’nin kurucusu “Osman Bey ve Ertuğrul Gazi” hangi Türk boyundandır?
A) Bayat
B) Dodurga
C) Ak Temür
D) Kayı
E) Konur Alp


I.   Dündar Bey, Osman Gazi’nin amcasıdır.
II.  Dursun Fakı, hanlığın ilk kadısıdır.
III. Şeyh Ede Balı, Osman Bey’in kayınpederidir.
IV. Malhun Hatun, Şeyh Ede Balı’nın torunudur.
V. Ertuğrul Gazi, Orhan Bey’in dedesidir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) I.                      B) II.                          C) III.                       D) IV. E) V.
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Cankız, Osman Gazi’nin annesidir.
B) Banu Çiçek, Bay Koca’nın annesidir.
C) Şeyh Ede Balı devletin manevi mimarıdır.
D) Orhan Gazi’nin eşi  Nilüfer Hatun’dur.
E) Savcı Bey, Bay Koca’nın babasıdır.
Sonradan Müslüman olan “Mihail Koses” hangi ismi almıştır?
A) Abdurrahman
B) Abdullah
C) Abdülkadir
D) Musa
E) Selim
Aşağıdakilerden hangisi Osman Gazi’nin özelliklerinden biri değildir?
A) Bileği ve yüreği kuvvetlidir.
B) Osmanlı Devleti’nin kurucusudur.
C) Nefsini yenmiş, adaletli bir devlet adamıdır.
D) Bursa fatihidir.
E) Dünya malına kayıtsız; anasına, atasına son derece saygılıdır.

Akıl kılı kırk yarar; sonunda ne kar ne zarar.” diyerek beyliğin başına aklıyla hareket eden Gündüz Bey yerine; yüreğiyle hareket eden Osman Bey’in geçmesini isteyen Osmanlı kadını kimdir?
A) Burla Hatun
B) Ilduz Hatun
C) Gökçe Bacı
D) Kutlu Melek
E) Aybike
Kuruluş aşamasında beyliğe yardım eden ve Osman Gazi’ye dost olan Bizans tekfurunun adı nedir?
A) Kalanos
B) Nikiforos
C) Mihail Koses
D) Aliyates
E) Samyates
Romandan yola çıkarak dönemin Türk kadını hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Eşinin en büyük yardımcısıdır.
B) Analık görevinin dışında; kılıç, sapan ve topuz kullanır.
C) Üretkendir, ailenin geçiminde erkeğinden daha gayretlidir.
D) Karar verme hakkı yoktur.
E) Eşinin gözünde zümrüdüankadır.


"Osmancık" romanında aşağıdaki yerlerden hangisinin adı geçmemektedir?

A) Erzurum            B) Konya             C) Bursa            D) İznik                   E)Söğüt

You have no rights to post comments