REKLAM

  1. Neriman Şark ve Garb’ı bazı hayvanlara benzetmiştir. Bu hayvanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

A)    Tavşan-Tilki         B) Kurt-Kuş         C) Kaz-Tavuk

D) Kuş-Köpek                E) Kedi-Köpek

 

2.Macit ve Şinasi Neriman’ın gözünde neleri temsil etmektedir?

A)    Her ikisi de Şark’ı

B)    Her ikisi de Garb ı

C)    Şinasi ve Macid birbirinden farklı olmaksızın aynı şeyleri

D)    Macid yeniyi, Garb’ı, cazip güzellikleri; Şinasi ise eskiyi, Şark’ı

E)     Şinasi yeniyi, Macid eskiyi

3.Neriman’daki olumlu değişiklik aşağıda belirtilen hangi olaydan sonra başlamıştır?

A)    Baloya gittikten sonra

B)    Darülelhan’a başladıktan sonra

C)    Macit ile tanıştıktan sonra

D)    Şinasi ile tanıştıktan sonra

E)     Dayısının kızlarının anlattığı olayı dinledikten sonra

4.Neriman’ın baloya gitmesini babası Faiz Bey hangi şartla kabul etmiştir?

A)    Kendisiyle gitmesi şartıyla

B)    Erken gelmesi şartıyla

C)    Şinasi’yle gitmesi şartıyla

D)    Yalnız girmesi şartıyla

E)     Teyzesinin kızlarıyla gitmesi şartıyla

5.Kitabın sonunda Faiz Bey hangi Türk büyüğünün sözlerini hatırlatıyor?

A)    Gazali

B)    Mevlana

C)    Mimar Sinan

D)    Fatih Sultan Mehmet

E)     Yavuz Sultan Selim

6.Şinasi’nin çaldığı müzik aleti aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Kemençe

B)    Davul

C)    Zurna

D)    Gitar

E)     Piyano

7.Şinasi ve Neriman’ın eğitim aldıkları okul aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Üniversite

B)    Darülelhan

C)    Enderun

D)    Medrese

E)     Lise

8.Fatih-Harbiye romanında Peyami Safa, okuyucuya hangi mesajı vermek istemiştir?

A)    Bay-bayan ilişkilerinin zorluğu

B)    Eğitimin önemi

C)    Kendi kültürünü bir kenara bırakarak, başka kültüre özenmenin insana kaybettirdikleri

D)    Yaşamın zorlukları

E)     Her şeyin para olmadığı

9.Neriman’ın çaldığı müzik aleti aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Ud

B)    Kemençe

C)    Bağlama

D)    Davul

E)     Ney

 

10.Neriman’ın eve geç geldiği gün merdivenin dönemeç yerinde beyaz entarisiyle onu karşılaya kimdi?

A)    Gülter

B)    Macid

C)    Şinasi

D)    Faiz Bey

E)     Teyzesinin kızları

 

Alıntıdır.

You have no rights to post comments