REKLAM

SUÇ ve CEZA

1. Raskolnikov, aşağıdakilerden hangisine söz verdiği için karakola gidip teslim olmuştur?

A) Annesine         B) Kız kardeşine          C) Sonya’ya       D) Komiser Petkoviç’e        E) Arkadaşına


2. Raskolnikov vicdanını rahatlatmak için aşağıdakilerden hangisini yapmamıştır?

A)  Hastalanan Marmelodov’u iyileştirmek için gayret ediyordu.

B)  Katrina’nın cenazesini kaldırdı.

C) Komiser Fomiç’e doğruyu itiraf ediyor.

D) Sonya’ya para vererek yardım ediyordu.

E)  Kardeşinin İvanoviç’le evlenmesini engelliyor.


3. Raskolnikov cinayetten önce parkta çimlerin üzerinde uyurken uzun bir rüya görüyor. Rüyasında öldürme sahneleri görüyor.

Raskolnikov’un rüyasında öldürüldüğünü gördüğü şey aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir delikanlı        B) Köpek

C) At                     D) Küçük bir çocuk             E) Kedi


4. Raskolnikov’un Sonya’ya itirafı üzerine Sonya’nın ona teklifi aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Petersburg’dan kaçıp başka bir yerde yaşama

B)  Annesiyle kız kardeşini alarak evlerine geri dönme

C)  Paraları alıp başka bir kimlikle yaşama

D) İtirafını komisere yapıp teslim olma

E)  Kendisiyle Sibirya’ya gitme


5. Raskolnikov, Razumihin ile eve dönerken kendi evinin ışıklarının yandığını görüyor. Eve çıktıklarında karşılaştıkları kişiler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Marmelov ve eşi B) Lujin ve ev sahibi

C) Sonya ve annesi            D) Annesi ve kız kardeşi

E) Doktor arkadaşı ve komiser


6. Raskolnikov Lizevatta’yı öldürdüğünden vicdan azabı çeker.

Aşağıdakilerden hangisi Raskolnikov’ un vicdan azabı çekmesinin sebeplerinden değildir?

A)  Lizevatta’nın öldürülmeyi hak etmemesi

B)  Sistemi değiştirirken yanlış şeyler yapması

C) Masum bir insanın kanını dökmesi

D) Lizevatta’da bol para bulunması

E) Gözünün kararması ve doğru düşünememesi


7. Raskolnikov’un üniversitenin hangi bölümünde okuduğu ve ne olmak istediği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Siyaset Bilimi, Yönetici B) Eğitim , Öğretmen          C) Uluslar arası ilişkiler, Yönetici             D) Tıp Fakültesi, Doktor

E) Hukuk Fakültesi, Savcı


8. Raskolnikov, sistemi değiştirenlerden dört insanı kendisine örnek alıyor.

Aşağıdaki isimlerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Napolyon              B) Lenin

C) Sezar                      D) Hz. Muhammed        E) Büyük İskender

9. Raskolnikov’un tefeci kadını öldürme sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tefeci kadından intikam almak istemesi

B)  Tefeci kadından, verdiği emanetleri almak istemesi

C) Bozulan sistemi düzeltmeyi düşünmesi

D) Daha fazla para kazanma arzusu

E)  Parasız kalınca ne yaptığını bilememesi

10. Eğer yüksek bir yerde, bir kayanın üzerinde, iki ayağımın sığacağı kadar bir yer verseler ve deseler ki: “Çevrende okyanuslar, altında uçurumlar, korkunç bir yalnızlık içinde, böylece dikilmeye razı mısın?” Bütün samimiyetimle şu cevabı verirdim: “Evet, razıyım! Yeter ki yaşayayım! Ömür boyunca, binlerce yıl, ayakta dursam bile yaşamaya razıyım...”

Eserden hareketle bu paragrafta anlatılmak istenen en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Yaşama duygusu her şeye rağmen devam eder.

B) İnsan “yaşamak” duygusu yüzünden alçalmayı bile göze alır.

C)  Bazı olaylar, insanda yaşama sevincini tüketir.

D) Yaşamak, insana hayat veren bir duygudur.

E)    Yaşamak hep bir çelişkiyle girer hayatımıza.

11. Aşağıdakilerden hangisi Sonya’yı kötü yola düşüren sebeplerden değildir?
A) Babasının işten atılması
B) Geçinecek paraları olamaması
C) Çocukluğunun çok kötü geçmesi
D) Ailesinin zor durumda olması
E) Üvey annesinin ondan böyle bir şey istemesi
 
12.Romanda Morfa Petrovna ölen karısının kaç defa kendisini ziyarete geldiğini söylüyor?
A) İki      B) Üç     C) Dört      D) Beş    E) Altı     


13. Raskolnikov kocakarıya ikinci gidişinde neyi rehin bırakmıştır?

A)        Gümüş kaplama tablasını

B)        Gümüş saatini

C)        Gümüş yüzüğünü

D)       Gümüş kolyesini

E)        Gümüş anahtarlığını


14.Raskolnikov niçin Razumih’in yanına gitmiştir?
A) sevdiği için              B) özlediği için
C) para almak için      D) iş bulmak için E) öldürmek için


15. Raskolnikova göre insanlar ............ ve ............ olmak üzere ikiye ayrılır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) iyiler-kötüler            B) akıllılar-deliler
C) zenginler-fakirler      D) süperler-sıradanlar E) onurlular-sefiller


16. Aşağıdakilerden hangisi kitaptan çıkarılabilir?
A)Yapılan yanlışların nedeni varsa yanlış sayılmaz.
B) Toplumun benimsediği suçlar suç olmaktan çıkar.
C) Aç kalan bir toplumun işleyemeyeceği suç yoktur.

D) Suçlu olan herkes bir şekilde cezalandırılır.

E) Her fakir sefildir.


17. Memur kılıklı adam öğrencinin sefalete düşmediğini nerden anlıyor?
A) Adam öldürmemesinden

B) Hayvan taşınan araçlarda uyumamasından
C) Hırsızlık yapmamasından
D) Parası olduğundan

E) Arkadaşlarıyla konuşmasından


18. Raskolnikov, polise, Nastasya'ya ve Marmeladov'a  ne kadar para vermiştir?
POLİS                      NASTASYA                 MARMELADOV
A)     12 Kopek                    56 Ruble                      30 Kopek
B)     31 Kopek                    5 Kopek                       55 Ruble
C)     28 Kopek                     5 Kopek                       15 Ruble
D)     20 Ruble                     5 Ruble                        45 Ruble  
E)     20 Kopek                    5 Kopek                       45 Kopek

19. Raskolnikov tefeciyi oyalamak için getirdiği sarıp sarmaladığı rehine nedir?

A) Sigara tablası                 B) Tahta ve demir levha

C) Aile yadigarı bir saat     D) Gerdanlık                      E) Bir çeviri


20. Katerina’nın  …… çocuğu vardır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 2  B) 3 C) 4   D) 5   E) 6


21. Kitap hangi bakış açısıyla yazılmıştır?

A)         İlahi bakış açısıyla

B)         Kahraman bakış açısıyla

C)         Gözlemci bakış açısıyla

D)         Hepsi

E)          Yazarın bakış açısıyla


22. Romanda bazı kişiler için birden fazla isim kullanılmıştır. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Piyotr Petroviç- Lujin
B) Raskolnikov- Rodya
C) Dunya- Avdotya Romanovna

D) İlya Petroviç- Zamiyatov
E) Razumihin- Dimitri Prokofyiç

You have no rights to post comments