REKLAM

GÜN OLUR ASRA BEDEL

1. Aşağıdakilerden hangisi romanın kahramanlarından değildir?

A) Yedigey

B) Kazangap

C) Adilbay

D) Ayzade

E) Güllücan

Romanın başkahramanıdır. Kazak bozkırların­da küçük bir aktarma istasyonunda çalışmaktadır. Cephede yaralandığı için beyni dönem dönem sarsıntı geçirir ve onu rahatsız eder. Dinini, soyunu, geleneklerini unutmayan ender kişilerdendir.

Yukarıda tanıtılan roman kişisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kazangap

B) Yedigey

C) Adilbay

D) Sabitcan

E) Ukubala

 

 

80- Roman kahramanı Abu Talip'i n görevden alınmasının gerçek sebebi nedir?

A) Yeni nesle verecek moral değerlere sahip olmaması

B) Yugoslav partizanlarla birlikte savaşmış olması

C) Siyasî görüşlerini öğrencilere benimsetmeye çalışmış olması

D) Bir savaş gazisi olması

E) Almanlara esir düşmesi

Kazangap nereye gömülmeyi vasiyet etmiştir_

A) Boranlıya

B) Ana Beyit’e

C) Juan Juan’a

D) Orman Göğsü’ne

E) Tren istasyonuna

VADİDEKİ ZAMBAK

Roman kahramanı Felix’le ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Aile sevgisi görmemiş, ilgiye muhtaç, duyguları ve aklı arasında denge kurmaya çalışan, çalışkan, hassas bir gençtir.

B) Aristokrat bir ailenin oğludur.

C) Kendisinden yaşça büyük, evli bir kadına aşık olmuştur.

D) Okumaktan ve çalışmaktan vazgeçtiği için annesi tarafından bir şatoya dinlenmek için gönderilir.

E) Felix, aşık olduğu Henriette’yi ilk kez Fransız kralı XVIII. Lui’nin sarayında görmüştür.

Vadideki Zambak romanı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Romandaki olaylar, 1809-1836 yılları arasında İngiltere’de geçmektedir.

B) Roman, Felix’in, Kontes Natalie’ye yazdığı bir mektupla başlar.

C) Roman, Felix’in hayatını anlattığı uzun mektup silsilesi şeklinde yazılmıştır.

D) Romanda anlatım birinci tekil kişi ağzından yapılmıştır.

E) Romanın sonunda Natalie’nin Felix’e yazdığı mektup yer alır.

S.1) Yalnız Efe adlı eserde Kezban hangi köyde yaşamaktadır?

a)      kumbasaltı

b)      derepınarı

c)      sivrialan

d)     kumdere

2) Yalnız Efe adlı eserde Yörük Hoca’nın ağzından düşmeyen söz nedir?

a)      Allah belalarını versin.

b)      Ah bir elime geçirirsem.

c)      Ah bir genç olsam.

d)     Hey gidi günler.

3)Yalnız Efe isimli hikayede kötü faizci karakteri kimdir?

a)      Yörük Hoca

b)      Eseoğlu

c)      Kevseroğlu

d)     Keleoğlu

BİR BİLİM ADAMININ ROMANI

1.Aşağıdakilerden hangisi roman için yanlıştır?

A)     Biyografik bir romandır.

B)     Romanda sıradan, fakir bir halk çocuğu olan Mustafa İnan’ın uluslar arası tanınan bir bilim adamı olma sürecinde yaşadığı zorluklar anlatılmaktadır.

C)     Mustafa İnan, bu zorluklara rağmen ahlak ve erdeminden hiçbir şey kaybetmemiştir.

D)     Mustafa İnan, sanatın her dalıyla ilgilenmiş, evrenin en ince teferruatını bile merak eden, araştırmacı bir kişidir.

E)      Mustafa İnan’ın eşi tıp alanında ihtisas yapmıştır.

 

“Osmancık” romanından yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda önemli bir unsur değildir?
A) Töreler ve gelenekler
B) Din
C) Avcılık
D) Sosyal ve siyasi teşkilatlanma
E) Beylik sistemi
Osmanlı Devleti’nin kurucusu “Osman Bey ve Ertuğrul Gazi” hangi Türk boyundandır?
A) Bayat
B) Dodurga
C) Ak Temür
D) Kayı
E) Konur Alp