REKLAM

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Genel Özellikleri (dönemler, anlayışlar ve temalar tablo halinde)

12. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları

Sayfa 201

 

CUMHURİYET DÖNEMİ EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

TEMA

Öğretici Metinler

Doğu-Batı karşılaşması, Anadolu ve Anadolu insanı

Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir

Bireysel duygu ve düşünüş

Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir (1920-1960

Toplum sorunları, işçi-köylü sorunları ve ideoloji

Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir

Anadolu, milli kültür ve tarihi konular

Garip Hareketi

Günlük yaşam, sıradan insan halleri

Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir

Bireysel duygu ve düşünüş, kültürel unsurlar

İkinci Yeni Şiiri

Bunalım, iç sıkıntısı

İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir

Toplum sorunları, ümit, geleceğe inanç, direnme isteği, ideoloji

1980 Sonrası Şiir

Bireysel duygu ve düşünüş

Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

Aşk, yozlaşma, tabiat, kahramanlık

Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Roman – Hikaye

Anadolu insanı, milli kültür unsurları

Toplumsal Gerçekçi Roman –Hikaye

İşçi, dar gelirliler, köy sorunları, köyden kente göç, toplumsal adaletsizlik

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Roman – Hikaye

İnsanın iç dünyası

Modernizmi Esas Alan Roman – Hikaye

Birey ve hayat ilişkisi

Tiyatro

Tüm yönleriyle toplum ve sorunları, tarihi konular

 

 

You have no rights to post comments