REKLAM

12. Sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevabı cevapları

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

Göstermeye bağlı edebi metinler (tiyatro)

ANLAMA-YORUMLAMA ve ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (Sayfa 199, 200)

 

{tab=ANLAMA-YORUMLAMA SORULARI}

SAYFA 199 ANLAMA-YORUMLAMA

1. Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosunun yapı, tema, dil ve anlatım özelliklerini aşağıdaki tabloya yazınız.

Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu

Yapı

Tema

Dil ve Anlatım

2. Yaptığınız araştırmalardan hareketle uyumsuz tiyatronun ne anlama geldiğini ve özelliklerin sözlü olarak ifade ediniz. Buna göre Keşanlı Ali Destanı ve Sokrates Savunuyor adlı tiyatro metinlerinin uyumsuz tiyatronun özelliklerini taşıyıp taşımadığını tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sebepleriyle birlikte söyleyiniz.

3.- İncelediğiniz tiyatro metinlerini göz önünde bulundurarak Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosun­da işlenen temaları aşağıya yazınız.

Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosunda Ele Alman Temalar

4. Sizce sinema sanatının gelişmesi tiyatroyu olumsuz yönde etkilemiş midir? Tiyatro sanatının sinemadan farklı ve kendine özgü özellikleri nelerdir? Buradan hareketle tiyatronun günümüzün bireysel ve toplumsal sorunlarını yansıtmadaki rolünü ve değerini sözlü olarak ifade ediniz.

{tab=ANLAMA-YORUMLAMA CEVAPLARI}

SAYFA 199 CEVAPLARI (ANLAMA-YORUMLAMA)

1. Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosunun yapı, tema, dil ve anlatım özelliklerini aşağıdaki tabloya yazınız.

Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu

Yapı

Epik ve uyumsuz tiyatro yapısı

Tema

Değer çatışmaları, toplumsal bozukluk ve sorunlar, tarihe özgü şahsiyetler

Dil ve Anlatım

Sade bir dil

Mensur, manzum anlatım

2. Yaptığınız araştırmalardan hareketle uyumsuz tiyatronun ne anlama geldiğini ve özelliklerin sözlü olarak ifade ediniz. Buna göre Keşanlı Ali Destanı ve Sokrates Savunuyor adlı tiyatro metinlerinin uyumsuz tiyatronun özelliklerini taşıyıp taşımadığını tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sebepleriyle birlikte söyleyiniz.

Uyumsuz tiyatro, tiyatro geleneğini umursamayan, bir olayı canlandırmaktan çok bir hareket ve ses düzenini ön plana çıkaran, az sözle az olayla çok şey anlatmayı amaçlayan tiyatrodur.

Bu bakımdan “Sokrates Savunuyor” adlı oyun durağan yapısından ve konuşmalara dayalı olmasından ve mesaj vermeyi amaçlayan yapısından dolayı uyumsuz tiyatro örneğidir.

3. - İncelediğiniz tiyatro metinlerini göz önünde bulundurarak Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosun­da işlenen temaları aşağıya yazınız.

Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosunda Ele Alman Temalar

Sorumluluk-sorumsuzluk, aşırı tüketim arzusu, değer çatışmaları, köy gerçekliği, toplumsal ve ekonomik adaletsizlik, yakın geçmişin eleştirisi, gecekondu insanlarının sorunları, Osmanlı tarihine özgü şahsiyetler, aile dramları

4. Sizce sinema sanatının gelişmesi tiyatroyu olumsuz yönde etkilemiş midir? Tiyatro sanatının sinemadan farklı ve kendine özgü özellikleri nelerdir? Buradan hareketle tiyatronun günümüzün bireysel ve toplumsal sorunlarını yansıtmadaki rolünü ve değerini sözlü olarak ifade ediniz.

Sinemanın gelişmesi tiyatroyu olumsuz olarak etkilemiştir.Bunda sinemanın geniş kitlelere daha kolay ulaşmasının, görsellik unsurunun, teknolojik imkanların kullanılmasının etkisi vardır.

Tiyatroda izleyiciyle oyuncu etkileşimi sinemada görülmez. Sinemada önceden bir senaryoya göre çekilmiş bir film aktarılır izleyiciye. Sinema oyuncusuyla izleyici arasında bir etkileşim düşünülemez. Tiyatroda ise izleyicinin tepkileri, oyuncular üzerinde olumlu veya olumsuz etkiler yapacaktır.

{/tabs}

You have no rights to post comments