REKLAM

12. Sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevabı cevapları

Cumhuriyet Döneminde olay çevresinde oluşan edebi metinler

Anlatmaya bağlı edebi metinler (roman ve hikaye)

Modernizmi Esas Alan Eserler

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (Sayfa 180)

 

{tab=SORULAR}

SAYFA 180

1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

- Modernizmi esas alan eserlerde alegorik anlatıma önem verilmiştir.        ( )

- Modernizmi esas alan eserlerin, olay esaslı metinlerinde çağrışıma yer verilmez. ( )

- Modernizmi esas alan eserlerde, geleneksel anlatım ve yapı yazar tarafından değiştirilir.( )


2. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun kelimeyi yazınız.

Modernizmi esas alan yazarların anlatımında………….söyleyişlere yer verilmiştir.


3. Modernizmi esas alan eserlerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Sembolik anlatımlardan kaçınılır.

B) Maupassant tarzı hikâye tercih edilir.

C) Yazarlar, insanın dışındaki toplumsal dünyayı yalın bir biçimde yansıtmaktan kaçınmışlardır.

D) Yazarlar, geleneksel anlatım biçimlerini kullanmışlardır.

E) Yazarlar, toplumun her türlü sorununu çözmek amacıyla eser vermişlerdir.


4. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerini doğru şekilde yapınız.


5. Modernizmi esas alan eserlerde hangi temalar ve anlatım özellikleri işlenmiştir? Maddeler hâlinde defterinize yazınız.

{tab=CEVAPLAR}

SAYFA 180 CEVAPLARI

1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

- Modernizmi esas alan eserlerde alegorik anlatıma önem verilmiştir.        ( D )

- Modernizmi esas alan eserlerin, olay esaslı metinlerinde çağrışıma yer verilmez. ( Y )

- Modernizmi esas alan eserlerde, geleneksel anlatım ve yapı yazar tarafından değiştirilir.( D)


2. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun kelimeyi yazınız.

Modernizmi esas alan yazarların anlatımında şiire has söyleyişlere yer verilmiştir.


3. Modernizmi esas alan eserlerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Sembolik anlatımlardan kaçınılır.

B) Maupassant tarzı hikâye tercih edilir.

C) Yazarlar, insanın dışındaki toplumsal dünyayı yalın bir biçimde yansıtmaktan kaçınmışlardır.

D) Yazarlar, geleneksel anlatım biçimlerini kullanmışlardır.

E) Yazarlar, toplumun her türlü sorununu çözmek amacıyla eser vermişlerdir.


4. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerini doğru şekilde yapınız.

Orhan PAMUK - Sessiz Ev, Cevdet Bey ve Oğulları

Oğuz ATAY – Tutunamayanlar, Oyunlarla Yaşayanlar


5. Modernizmi esas alan eserlerde hangi temalar ve anlatım özellikleri işlenmiştir? Maddeler hâlinde defterinize yazınız.

Modernizmi esas alan eserlerde insanın karmaşık bir varlık olduğu, bunalım ve toplumla çatışmalarının bulunduğu ve hayatının huzursuzluk içinde olduğu gibi temalar, alegorik bir anlatım, şiire has bir söyleyişle alışılmış anlatım tekniklerinden farklı olarak ifade edilmiştir.

{/tabs}

 

You have no rights to post comments