REKLAM

 

12. Sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevabı cevapları

Cumhuriyet Döneminde olay çevresinde oluşan edebi metinler

Anlatmaya bağlı edebi metinler (roman ve hikaye)

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (Sayfa 159)

 

{tab=SORULAR}

SAYFA 159

1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

- Bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar insan gerçekliğini farklı yönlerden anlatmışlardır. ( )

- Bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar Maupassant tarzı hikâyeler yazmışlardır.   ( )

- Bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar, birey kavramından yola çıkarak toplumu açıklayan ve yönlendiren eserler vermeye çalışmışlardır.  ( )


2. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

Bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar…………ve          …………bilimlerinden yararlanmışlardır.


3. Aşağıdaki yazarlardan hangisi bireyin iç dünyasını esas alan yazarlardan değildir?

A) Peyami SAFA

B) Tarık BUĞRA

C) Ahmet Hamdi TANPINAR

D) Kemal TAHİR

E) Mustafa KUTLU


4. Aşağıda verilen eser ve yazarları doğru şekilde eşleştiriniz.


5. Peyami SAFA’nın Bir Tereddüdün Romanı adlı eserinde, bireyin iç dünyası nasıl yan­sıtılmıştır? Sözlü olarak ifade ediniz.

{tab=CEVAPLAR}

SAYFA 159 CEVAPLARI

1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

- Bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar insan gerçekliğini farklı yönlerden anlatmışlardır. ( D )

- Bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar Maupassant tarzı hikâyeler yazmışlardır.   ( Y)

- Bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar, birey kavramından yola çıkarak toplumu açıklayan ve yönlendiren eserler vermeye çalışmışlardır.  ( Y )


2. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

Bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar PSİKOLOJİ ve PSİKOANALİTİK bilimlerinden yararlanmışlardır.


3. Aşağıdaki yazarlardan hangisi bireyin iç dünyasını esas alan yazarlardan değildir?

A) Peyami SAFA

B) Tarık BUĞRA

C) Ahmet Hamdi TANPINAR

D) Kemal TAHİR

E) Mustafa KUTLU


4. Aşağıda verilen eser ve yazarları doğru şekilde eşleştiriniz.

Mustafa KUTLU -  Bu Böyledir, Uzun Hikâye

Peyami SAFA  - Yalnızız, Fatih - Harbiye


5. Peyami SAFA’nın Bir Tereddüdün Romanı adlı eserinde, bireyin iç dünyası nasıl yan­sıtılmıştır? Sözlü olarak ifade ediniz.

Romanda bireyin iç dünyası, insan ruhunun derinliklerine inmeyi amaçlayan iç konuşma ve bilinç akımı teknikleri kullanılarak bir özeleştiri niteliğinde yansıtılmıştır.

{/tabs}

You have no rights to post comments