REKLAM

12. Sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevabı cevapları

Cumhuriyet Döneminde olay çevresinde oluşan edebi metinler

Anlatmaya bağlı edebi metinler (roman ve hikaye)

Toplumcu Gerçekçi Eserler

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (Sayfa 143)

 

{tab=SORULAR}

1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.


- 1930’lu yıllardan itibaren köylüden, işçiden, dar gelirliden söz edilmeye başlanmıştır. ( )

- Toplumcu gerçekçiliği esas alan eserlerde siyasi ideolojiler ön plana çıkmaz.      ( )

- Toplumcu gerçekçilerin eserlerinde büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemlerin üzerinde durulmuştur.     ( )

 


2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

-………… sanat eserini belli görüşleri ifade etmek için araç olarak kullanırlar.

- Toplumcu gerçekçilerin eserlerinde köyden kente göç ve……….. kaynaklı fikir­ler işlenmiştir.

 


3. Aşağıdaki yazarlardan hangisi toplumcu gerçekçi anlayışta bir eser vermemiştir?

A) Sadri ERTEM

B) Yaşar KEMAL

C) Kemal TAHİR

D) Orhan KEMAL

E) Oğuz ATAY


4. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerini doğru şekilde yapınız.


5. Toplumcu gerçekçiler eserlerinde hangi konuları işlemişlerdir? Maddeler hâlinde def­terinize yazınız.

{tab=CEVAPLAR}

SAYFA 143 CEVAPLAR

1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

- 1930’lu yıllardan itibaren köylüden, işçiden, dar gelirliden söz edilmeye başlanmıştır. ( D )

- Toplumcu gerçekçiliği esas alan eserlerde siyasi ideolojiler ön plana çıkmaz.      ( Y )

- Toplumcu gerçekçilerin eserlerinde büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemlerin üzerinde durulmuştur.     ( D )

 


2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

-Toplumcu gerçekçiler, sanat eserini belli görüşleri ifade etmek için araç olarak kullanırlar.

- Toplumcu gerçekçilerin eserlerinde köyden kente göç ve ideolojik kaynaklı fikir­ler işlenmiştir.

 


3. Aşağıdaki yazarlardan hangisi toplumcu gerçekçi anlayışta bir eser vermemiştir?

A) Sadri ERTEM

B) Yaşar KEMAL

C) Kemal TAHİR

D) Orhan KEMAL

E) Oğuz ATAY


4. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerini doğru şekilde yapınız.

Fakir BAYKURT    Irazcanın Dirliği, Tırpan

Sabahattin ALİ  Kuyucaklı Yusuf, Kağnı


5. Toplumcu gerçekçiler eserlerinde hangi konuları işlemişlerdir? Maddeler hâlinde def­terinize yazınız.

Toplumcu gerçekçiler, eserlerinde toplumdaki düzensizlik ve çatışmaları, köy sorunlarını, zengin-fakir, ağa-köylü, halk-yönetici, öğretmen-imam, cahil-aydın gibi çatışmaları, Anadolu insanını, büyük şehirlere göçü işlemişlerdir.

{/tabs}

You have no rights to post comments