REKLAM

12. Sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevabı cevapları

Cumhuriyet Döneminde olay çevresinde oluşan edebi metinler

Anlatmaya bağlı edebi metinler (roman ve hikaye)

Mill Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (Sayfa 128)

 

{tab=SORULAR}

1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

- Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserler veren romancılar, realist roman tekniğine uygun eserler vermişlerdir.            ( )


- Bu dönemdeki eserlerde Doğu ve Batı karşılaşması teması değil halk-aydın arasındaki ilişkiler konu edilir.           ( )


-

- Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserlerde Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele ile ilgili konular işlenmiştir.            ( )

 


2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

- Millî Edebiyat zevk ve anlayışına göre yazılmış hikâyelerde ............. tarzı hikâyenin özellikleri görülür.


- Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserlerde ……….’ya ve……….insanına yönelme görülür.


3. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerini doğru şekilde yapınız.


4. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserlerin özellik­lerinden biridir?

A) Bu dönemde Atatürk ilke ve inkılapları çevresinde oluşan konulara değer verilir.

B) Bu dönemde ahlak bozuklukları ve hurafeler üzerinde durulur.

C) Savaş sonrası şehirde ve kırsalda sürdürülen hayat, roman ve hikâyelerde anlatılır.

D) Bu dönemde yanlış Batılılaşma eserlerde işlenmeye devam etmiştir.

E) Bu dönemdeki eserlerde toplumsal faydadan çok bireysel zevk öne çıkmıştır.


5. Aşağıdakilerden hangisi Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU’NA ait değildir?

A) Hüküm Gecesi

B) Yaban

C) Bir Sürgün

D) Panorama

E) Yeşil Gece


{tab=CEVAPLAR}

SAYFA 128 CEVAPLARI

1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

- Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserler veren romancılar, realist roman tekniğine uygun eserler vermişlerdir.            ( D )


-

- Bu dönemdeki eserlerde Doğu ve Batı karşılaşması teması değil halk-aydın arasındaki ilişkiler konu edilir.           ( Y )


-

- Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserlerde Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele ile ilgili konular işlenmiştir.            ( D )


2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

- Millî Edebiyat zevk ve anlayışına göre yazılmış hikâyelerde MAUPASSANT tarzı hikâyenin özellikleri görülür.

- Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserlerde ANADOLU’ya ve ANADOLU insanına yönelme görülür.


3. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerini doğru şekilde yapınız.

Reşat Nuri GÜNTEKİN   - Dudaktan Kalbe, Çalıkuşu

Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU - Kiralık Konak, Sodom ve Gomore


4. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserlerin özellik­lerinden biri değildir?

A) Bu dönemde Atatürk ilke ve inkılapları çevresinde oluşan konulara değer verilir.

B) Bu dönemde ahlak bozuklukları ve hurafeler üzerinde durulur.

C) Savaş sonrası şehirde ve kırsalda sürdürülen hayat, roman ve hikâyelerde anlatılır.

D) Bu dönemde yanlış Batılılaşma eserlerde işlenmeye devam etmiştir.

E) Bu dönemdeki eserlerde toplumsal faydadan çok bireysel zevk öne çıkmıştır.


5. Aşağıdakilerden hangisi Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU’na ait değildir?

A) Hüküm Gecesi

B) Yaban

C) Bir Sürgün

D) Panorama

E) Yeşil Gece

 

{/tabs}

 

You have no rights to post comments