REKLAM

{tab=Ölçme ve Değerlendirme Sayfa: 111}

1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

- Cumhuriyet Dönemi halk şiirinde geleneksel konuların yanı sıra yeni ve güncel konulara da yer verilmiştir. ( )

- Cumhuriyet Dönemi halk şairleri şiirlerinde yapısal yenilikler ile geleneksel biçim ve türler­den uzaklaşmışlardır. ( )

- XIX. yy. halk şiirinde olduğu gibi XX. yy, halk şiirinde de divan şiiri etkisi kendini hissettirir.   ( )

 

 

2. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız.

XX. yy. halk şiirinde Âşık Veysel, Âşık Murat ÇOBANOĞLU ve Âşık Mahzuni Şerif gibi, şiiri­ni .............eşliğinde besteli olarak söyleyen şairlerin yanı sıra bu geleneğe bağlanmayan,

bazı şiirleri başkaları tarafından bestelenen …..........................gibi şairlerde

yetişmiştir.


3. Aşağıdakilerden hangisi XX. yy. da halk şiirine verilen değerin ana sebeplerinden biri sayılamaz?

A) Halk müziği, dil ve folklor araştırmalarının bilimsel ve kurumsal bir kimlik kazanması

B) Ulus-devlet yapısının, halkçılık ilkesinin ve demokratikleşmenin tabii bir sonucu olarak halk kültürünün önem kazanması

C) Halk şairlerinin toplumsal sorunlar karşısında halk bilincini ve halkın bakış açısını yan­sıtmaları

D) Halk şiirinin yaşayan bir gelenek olarak yeni ve güçlü temsilciler çıkarması

E) Batı kaynaklı modern şiir akımlarına duyulan tepki


4. Aşağıdakilerden hangisinde XX. yy. halk şairleri bir arada verilmiştir?

A) Âşık Veysel, Karacaoğlan, Bayburtlu Zihnî

B) Âşık Veysel, Mahzuni Şerif, Feymani

C) Dertli, Seyrani, Abdurrahim KARAKOÇ

D) Şeref TAŞLIOVA, Ruhsati, Dadaloglu

E) Murat ÇOBANOĞLU, Âşık Ömer, Aşık Veysel


5. XX. yy. halk şiirinin dil ve anlatım bakımından gelenekle ilişkisini defterinize yazınız.


{tab=Cevaplar}

1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

- Cumhuriyet Dönemi halk şiirinde geleneksel konuların yanı sıra yeni ve güncel konulara da yer verilmiştir. ( D )

- Cumhuriyet Dönemi halk şairleri şiirlerinde yapısal yenilikler ile geleneksel biçim ve türler­den uzaklaşmışlardır. ( Y )

- XIX. yy. halk şiirinde olduğu gibi XX. yy, halk şiirinde de divan şiiri etkisi kendini hissettirir.   ( Y )


2. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız.

XX. yy. halk şiirinde Âşık Veysel, Âşık Murat ÇOBANOĞLU ve Âşık Mahzuni Şerif gibi, şiiri­ni saz eşliğinde besteli olarak söyleyen şairlerin yanı sıra bu geleneğe bağlanmayan, bazı şiirleri başkaları tarafından bestelenen Abdurrahim Karakoç gibi şairler de yetişmiştir.


3. Aşağıdakilerden hangisi XX. yy. da halk şiirine verilen değerin ana sebeplerinden biri sayılamaz?

A) Halk müziği, dil ve folklor araştırmalarının bilimsel ve kurumsal bir kimlik kazanması

B) Ulus-devlet yapısının, halkçılık ilkesinin ve demokratikleşmenin tabii bir sonucu olarak halk kültürünün önem kazanması

C) Halk şairlerinin toplumsal sorunlar karşısında halk bilincini ve halkın bakış açısını yan­sıtmaları

D) Halk şiirinin yaşayan bir gelenek olarak yeni ve güçlü temsilciler çıkarması

E) Batı kaynaklı modern şiir akımlarına duyulan tepki


4. Aşağıdakilerden hangisinde XX. yy. halk şairleri bir arada verilmiştir?

A) Âşık Veysel, Karacaoğlan, Bayburtlu Zihnî

B) Âşık Veysel, Mahzuni Şerif, Feymani

C) Dertli, Seyrani, Abdurrahim KARAKOÇ

D) Şeref TAŞLIOVA, Ruhsati, Dadaloglu

E) Murat ÇOBANOĞLU, Âşık Ömer, Aşık Veysel


5. XX. yy. halk şiirinin dil ve anlatım bakımından gelenekle ilişkisini defterinize yazınız.

20. yüzyıl halk şiiri, sade dilin kullanılması, halk söyleyişlerinin yer alması ve temalar bakımından kendisinden önceki halk şiiri geleneğiyle ilişkilidir.

{/tabs}


 

You have no rights to post comments