REKLAM

1. "Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Anadolu insanının yaşamı ve kültürü bu dönem şa­irlerini çok etkilemiştir.
B) Faruk Nafiz Çamlıbel, Han Duvarları adlı şiiriyle bu döneme imzasını atan önemli şairlerdendir.
C) Bu dönem şiirinin, özellikle başlangıç yıllarında, en önemli kaynağı halk şiiri geleneğidir.
D) İlhan Berk, Turgut Uyar, Cemal Süreyya gibi isimler bu dönemde doğan İkinci Yeni akımına öncülük et­miştir.
E) Bu dönemde yazılan eserlerde dil son derece ağır ve sanatlıdır.

1. Hikayede konu ve olaylardan çok, şiirsel etki yaratacak durumları ele alan, genellikle balıkçıları ve deniz insanlarını anlatan, daha çok bir İstanbul hikayecisi olarak bilinen yazarımız, aşağıdakilerden hangisidir?
(1974/ÖSYS)
A) Haldun Taner B) Sait Faik
C) Necati Cumalı D) Zeyyat Selimoğlu
E) Halikarnas Balıkçısı

Yazar - Eser (Uygulama Çalışması)


Aşağıdaki eserlerin kime ait olduklarını yazınız.


1. İskendername ....................

2. Mecalis’ün Nefais ....................

3. Harname ....................

4. Beng ü Bade ....................

1. Al bir kalpak giymişti, al
Al bir ata binmişti, al
Zafer ırak mı, dedim.
Aha, diyordu.
Bu parça, duygu örgüsü yönünden aşağıdaki türlerden hangisine en yakındır?
(1975/ÖSYS)
A) Didaktik – lirik
B) Lirik – pastoral
C) Pastoral – didaktik
D) Epik – lirik
E) Epik – pastoral

Soru 1
Beş Hececiler, Milli Edebiyat döneminde, sade dili ve hece ölçüsünü benimsemişlerdir. Şiirimizde duru, katıksız Türkçe’nin yerleşmesinde, önemli rol oynamışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececilerden değildir?


A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Orhan Seyfi Orhon
C) Yusuf Ziya Ortaç
D) Enis Behiç Koryürek
E) Ahmet Hamdi Tanpınar


Doğru Cevap
--------------------------------------------------------------------------------

Ahmet Hamdi Tanpınar