REKLAM

1. Aşağıda verilen belirtici niteliklerden hangisine Tanzimat romanında rastlanmaz?
(1974/ÖSYS)
A) Konular genellikle günlük hayattan ya da tarihten alınır.
B) Cariyelik kurumunu ve alafrangalık özentisini işler.
C) Kişiler genellikle tek yönlü ele alınır; iyiler mükâfatlandırılır.
D) Olayların akışında rastlantılara çok yer verilir.
E) Romanın içinde bilgi ve öğüt vermekten kaçınılır.

Servet-i Fünun, Fecr-i Ati edebiyatları test soruları

cevaplar eklentidedir.

1. (...) adlı eser köy konusunun işlendiği ilk romanımızdır. Yine (...) yazdığı (...) edebiyatımızda ilk psikolojik roman denemesi kabul edilir.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda*kilerden hanisi getirilmelidir?

A) Karabibik-Mehmet Rauf-Eylül

B) Sergüzeşt-Samipaşazade Sezai-Zehra

c) Karabibik-Şemsettin Sami-Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

D) Karabibik- Mahmut Ekrem-Çok Bilen Çok Yanılır

E) Hala Güzel-Muallim Naci-Zehra

1. – Şiirde hece ölçüsü ve halk şiiri nazım biçim- leri kullanılmalıdır.

– Şiir, roman ve hikayede Anadolu ve yaşamı esas alınmalıdır.

– Dil sadeleşerek, yabancı kelimelerden kurta- rılmalıdır.
– Türkçe dilbilgisi kuralları uygulanmalıdır.
Yukarıda verilen özellikler hangi edebi döneme aittir?
A) I. Tanzimat B) II. Tanzimat
C) Servet-i Fünûn D) Fecr-i Âti
E) Milli Edebiyat