REKLAM

11. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayın Cevapları Sayfa 67-68 Ölçme ve Değerlendirme

11. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayın Cevapları Sayfa 57 Ölçme ve Değerlendirme   1.
- Tanzimat edebiyatçıları tiyatro türünde eserler verirken çeviri eserleri model almışlardır.
- Tanzimat Edebiyatı Döneminde tiyatro tekniği adapte yoluyla gelişmiştir.
- Göstermeye bağlı edebî metinlerde mekân - zaman ilişkisi sahneleme yöntemi sayesinde anlatmaya bağlı edebi metinlerden daha somut bir biçimde ortaya konur.

  2.
- D
- Y
- D

3- B
4- A

Biryay Yayınlarının 11. sınıf Türk Edebiyatı dersi Milli Edebiyat Dönemi soru ve etkinliklerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları YILDIRIM Yay. 2013-21014 (Sayfa 135-140)

I. ÜNİTE: EDEBİYATLA DÜŞÜNCE, SOSYAL ve SİYASÎ HAYATIN İLİŞKİSİ

1. Edebiyat, Sosyal ve Siyasî Hayat İlişkisi

2. Yenileşme Dönemi

II. ÜNİTE: TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI (1860-1896)

1. Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın Oluşumu

Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nda Gazete

2. Tanzimat Döneminde Öğretici Metinler

3. Tanzimat Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

4. Tanzimat Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

a. Tanzimat Döneminde Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler

b. Tanzimat Döneminde Göstermeye Bağlı Edebî Metinler

5. Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın Genel Özellikleri

I. Dönem Tanzimat Edebiyatı’nın Sanatçıları

II. Dönem Tanzimat Edebiyatı’nın Sanatçıları

III. ÜNİTE: SERVET-İ FÜNÛN (EDEBİYAT-I CEDİDE) (1896-1901) ve FECR-İ ÂTÎ TOPLULUĞU  (1909-1912)

1. Servet-i Fünûn Edebiyatı’nın Oluşumu

2. Servet-i Fünûn Döneminde Öğretici Metinler

3. Servet-i Fünûn Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) ve Mensur Şiir

4. Servet-i Fünûn Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

a. Servet-i Fünûn Döneminde Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler

b. Servet-i Fünûn Döneminde Göstermeye Bağlı Edebî Metinler

5. Servet-i Fünûn Edebiyatı’nın Genel Özellikleri

Servet-i Fünun Edebiyatı’nın Sanatçıları

6. Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)

7. Fecr-i Ati Şiiri

Fecr-i Ati Edebiyatı’nın Sanatçıları

Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Dönemlerindeki Bağımsız Sanatçılar

IV. ÜNİTE: MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ (1911-1923)

1. Millî Edebiyat Dönemi’nin Oluşumu

Milli Edebiyat Döneminde Düşünce Akımları

2. Milli Edebiyat Döneminde Öğretici Metinler

3. Milli Edebiyat Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

a. Milli Edebiyat Döneminde Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir

b. Milli Edebiyat Döneminde Saf (Öz) Şiir

c. Milli Edebiyat Döneminde Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan Manzumeler

4. Milli Edebiyat Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

a. Milli Edebiyat Döneminde Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Roman, Hikaye)

b. Milli Edebiyat Döneminde Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro)

5. Millî Edebiyat Dönemi’nin Genel Özellikleri

Milli Edebiyat Dönemi’nin Sanatçıları

Milli Edebiyat Dönemindeki Bağımsız Sanatçılar

Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı