Now loading.
Please wait.

REKLAM

Tarih bilimine giriş, tarih ve tarih yazıcılığı test soruları

1.“Tarih, insanların ve insan topluluklarının başından geçenleri kaydetme yoluyla edinilen bilgidir." şeklinde tarihin ilk tanımını yapan “Tarihin Babası” unvanlı düşünür kimdir?     

A) Heredot B) Dukas C) Prokopius       D) Halil İnalcık

 

2.Tarihlendirmede yanılgı içerisinde bulunma anlamına gelen bir terimdir. Bir olayın tarihi ve çağı üzerinde yanılma, tarih ve çağları birbirine karıştırma anlamındaki bu terim nedir? 

A) Epigrafi B) Heraldik   C) Anakronizm  D) Filoloji                 

 

Tarih öncesi devirlerin araştırılmasında hangi bilim dalı tarihe en çok yardım eder?

A) Heraldik B)Diplomasi C) Coğrafya        D) Arkeoloji

 

Tarih içerisinde basılan paraları inceleyen bilim dalı hangisidir?

A) Nümizmatik B) Antropoloji C) Heraldik          D) Kronoloji

 

Dillerin tarihini, gelişimini ve değişimini araştıran ve tarihe yardımcı olan bilim dalı hangisidir? A) Epigrafi B) Filoloji             C) Antropoloji    D) Diplomasi

 

Kitabeleri inceleyen ve tarihe yardımcı olan bilim dalı hangisidir?

A) Etnoğrafya B) Filoloji C) Paleografya   D) Epigrafi

 

Toplumların örf, adet, gelenek ve yaşayışlarını inceleyen ve tarihe yardımcı olan bilim dalı hangisidir?

A) Heraldik B) Paleografya C) Etnografya    D)Arkeoloji

 

Yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişimlerini inceleyen ve tarihe yardımcı olan bilim dalı hangisidir?

A) Paleografya B) Nümizmatik C) Etnoğrafya    D) Kronoloji

 

Aşağıdakilerden hangisi bir olgudur?

A) Fransiz İhtilali B) Demokratik düşüncenin yayılması C) Malazgirt Savaşı          D) Harf İnkılabı

 

Türklerin ilk kullandığı takvim hangisidir?

A) 12 Hayvanlı B) Hicri C) Celali               D) Rumi

 

11.Türklerin tarih boyunca kullandığı takvimler sırasıyla hangisidir?        

A) 12 Hayvanlı-Hicri-Celali-Rumi-Miladi

B) 12 Hayvanlı-Celali-Hicri-Rumi-Miladi

C) 12 Hayvanlı-Rumi-Celali-Hicri-Miladi

D) Miladi-Rumi-Celali-Hicri-12 Hayvanlı

 

12.Olayların neden ve sonucuna değinmeden destansı bir şekilde anlatıldığı ve Herodot’un temsil ettiği tarih yazım tarzı hangisidir?              

A) Araştırmacı tarih B) Faydacı tarih C) Hikayeci tarih D)Öğretici tarih

 

13.Toplumda millî bilinci ortaya çıkarmayı amaçlayan, olayların ders alınması gereken yönleri üzerinde duran tarih yazım tarzı hangisidir?        

A) Rivayetçi tarih B) Araştırmacı tarih C) Hikayeci tarih              D) Öğretici tarih

 

14.Olayları her yönü ile inceleyen, neden - nasılcı tarih anlayışına ne ad verilir? 

A) Araştırmacı tarih B) Öğretici tarih C) Faydacı tarih D) Rivayetçi tarih

 

CEVAPLAR

1-A

2-C

3-D

4-A

5-B

6-D

7-C

8-A

9-B

10-A

11-A

12-C

13-D

14-A

REKLAM