REKLAM

REKLAM

Tarih bilimine giriş, tarih ve tarih yazıcılığı test soruları

1.“Tarih, insanların ve insan topluluklarının başından geçenleri kaydetme yoluyla edinilen bilgidir." şeklinde tarihin ilk tanımını yapan “Tarihin Babası” unvanlı düşünür kimdir?     

A) Heredot B) Dukas C) Prokopius       D) Halil İnalcık

 

2.Tarihlendirmede yanılgı içerisinde bulunma anlamına gelen bir terimdir. Bir olayın tarihi ve çağı üzerinde yanılma, tarih ve çağları birbirine karıştırma anlamındaki bu terim nedir? 

A) Epigrafi B) Heraldik   C) Anakronizm  D) Filoloji                 

 

11. Sınıf İnkılap Tarihi Testleri - Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Antlaşmalar

İslam Öncesi Türk Tarihi Çözümlü Test
 
1.Türkler, tarih boyunca boylar halinde Orta Asya'dan çeşitli bölgelere göç etmişlerdir.
Yapılan bu göçlerde, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A)Hayvanlarına su ve otlak aramaları
B)Orta Asya'nın ikliminde meydana gelen değişmeler
C)Ticaret yapabilecekleri koloniler kurmak istemeleri
D)Çin'in baskıları ve entrikaları
E)Türk toplulukları arasındaki mücadeleler


{slidetoggle=ÇÖZÜM1:}
Çözüm: İslam öncesinde kurulan Türk devletleri bazı nedenlerden dolayı Orta Asya'dan göç etmişlerdir. A,B,D,E şıkları bu nedenlerdendir.ü Buna göre, cevap "C" seçeneğidir{/slidetoggle}


2.Orta Asya'dan bütün Türk toplumlarını birleştirerek, tarihte bilinen en eski Türk devletini kuran ünlü hükümdar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teoman B) Bilge Kağan C) Bumin Han D) Atilla E) Mete Han