REKLAM

KİTABIN ADI : SON SIĞINAK
KİTABIN YAZARI : REŞAT NURİ GÜNTEKİN
YAYIN EVİ :
BASIM YILI :

1.KİTABIN KONUSU
REŞAT NURİ GÜNTEKİN’in son esri olan bu kitapta,çocukluk günlerininunutulmaz anıları,yolculuklar,umutsuz aşklar,yaşanan acılar kaçırılmışmutluluklar ve bir tiyatro grubunun başından geçen ilginç olayları anlatıyor.

KİTABIN ADI:
TANRI DAĞI ZİYARETİ
KİTABIN YAZARI:
REŞAT NURİ GÜNTEKİN


KİTABIN KONUSU:
Kitapta Ortaasya’da Karkum cumhuriyetinde bir diktatörün etrafındaki insanların tanımak için yaptığı bir oyun anlatılmaktadır.

KİTAP ÖZETİ:
Ülkenin diktatörü Kantamel Tanrı dağında bir evde av partisi düzenler. Bu partide diktatörün kızı, karısı,parti başkanı,başvekil,dahiliye nazırı,doktoru gibi kendi yakınları bulunmaktadır.
Eğlencede diktatörün otuz yıl önce öldürtmek istediği general arkadaşının oğlu da telsizci bir asker olarak bulunmaktadır. Diktatör kızını eğlencede bulunan amerikan elçisiyle evlendirmeyi düşünmektedir.fakat kızı elçiyi sevmemektedir. Kızı Ayel çocukluk arkadaşı olan telsizciyi sevmektedir.
Yazar:Reşat Nuri Güntekin

Kitabın Adı:Yaprak Dökümü

Konusu:
Gelenek göreneklerine bağlı, özellikle ahlaki konularda çok titiz olan Ali Rıza Bey ile batılılaşma hareketine karışarak daha zengin bir hayat yaşamak isteyen çocukları arasındaki çatışma işlenmiştir.

KİTABIN ADI:
DEĞİRMEN
KİTABIN YAZARI:
REŞAT NURİ GÜNTEKİNKİTABIN KONUSU:
Osmanlı imparatorluğunun son yıllarında Sarıpınar adlı bir ilçede yaşanan ufak bir zelzele sonucu oluşan olayları anlatıyor.

KİTABIN ÖZETİ:
İlçenin ileri gelenlerinden Ömer Beyin düzenlediği bir gecede zelzle olur. Bu zelzelede ilçenin kaymakamı Halil Hilmi Efendi fazla ağır olmayacak bir şekilde yaralanır. Kaymakam hükümet konağında istirahat ederken, karakol komutanı ve belediye başkatibi merkeze telgraf çekerler ve telgraflarında durumun çok ağır olduğu belirtirler. Çekilen bu telgraflar yüzünden basın olayı iyice abartır ve herkesi Sarıpınar’da çok büyük bir felaket yaşandığına inandırır. Vali ilçeye bir yardım heyeti gönderir.
Halil Hilmi Efendi önceleri olayın bu kadar abartılıcağını zannetmez. Bu yüzden merkeze çektiği telgraflarda fazla birşey belirtmez. Fakat heyetin gönderilmesiyle beraber olayın ciddiyetini anlar. Gerçeği anlatmak içinse çok geç kalmıştır. Çünkü olay ülke sınırlarını aşarak,Dünya basınında da geniş yer tutmuştur.

KİTABIN ADI
YEŞİL GECE
KİTABIN YAZARI
REŞAT NURİ GÜNTEKİN
1.KİTABIN KONUSU :Toplumsal yönü ağır basan bu romanda, medresede yetişen, ancak sonra öğretmen okulunu bitirerek Ege Bölgesi’ ndeki bir kasabada , gerici ve çıkarcı birtakım güçlerle savaşan, idealist bir gencin serüveni ele alınıyor.Atatürk Devrimi’ nin o çoşkulu havası içinde, çok güçlü sezgi ve gözlemlerle kaleme alınmış bu kitapta, toplumumuzun o günkü büyük sorunları, yürekli biçimde tartışılıyor. Romanın en önemli kahramanı Şahin Hocanın kişiliğini oluşturan nitelikler, mücadelesi ve uğradığı yenilgilerin öyküsü sayılabilir.