REKLAM

ESERİN ADI:

BİNBOĞALAR EFSANESİ

YAZARI:

YAŞAR KEMAL

İÇ İNCELEME

YAZARI HAKKINDA BİLGİ

YAŞAR KEMAL

Asıl adı Kemal Sadık Gökçeli. Nigar Hanım ile çiftçi Sadık Efendi’nin oğlu.Aslen Van-Erciş yolu üzerinde Van Gölü’ne yakın Muradiye ilçesine bağlı Ernis(bugün Günseli) köyünden olma ailesi Birinci Dünya Savaşı’ndaki işgal yüzünden uzun bir göç süresi sonunda Adana’nın Osmaniye ilçesine bağlı Hemite (bugün Gökçeadam) köyüne yerleşmişti. Küçük yaşta bir kaza nedeniyle bir gözünü kaybeden Yaşar Kemal 5 yaşındayken babasının Hemite Camiinde namaz kılarken öldürülmesine tanık olmuştu.Burhanlı Köyü İlkokulunda başladığı ilk öğrenimini Kadirli Cumhuriyet İlkokulun’da tamamladı. Adana’da ortaokula devam ederken bir yandan bir çırçır fabrikasında işçilik yaptı. Ortaokulu son sınıfta terk ettikten sonra çeşitli işlerde çalıştı.

Fransız Tiyatrosu'nu yerinde görüp batı tiyatrosunu yakından tanıyan Şinasi, "Şair Evlenmesi"nden başka tiyatro yapıtı vermemiştir. Batılı anlayıştaki tiyatroyu Türk gelenek ve kişilerine uydurması ve başka eser vermemesi, onun bu alanda bir örnek ortaya koymak istemesine bağlanabilir.

Sodom ve Gomore
Konu:Mütareke dönemi İstanbul’unda işgal kuvvetleri işbirlikçisi Sami Bey ailesi ve onlarla yerli ve yabancı kahramanların ilişkisi...
Sodom ve Gomore’de işgal altındaki İstanbul anlatılmaktadır.Roman işgal kuvvetleriyle,memleketin yerlileri arasında geçer.Yabancılardan en hatırı sayılır olanlar İngilizlerdir.İngilizlerin şu yönleri serilmiştir:Captain Jackson Read’le gururlu ve kibirli olmaları,Captain Marlow’la ahlaki çöküntüleri.Fransız ve Almanların varlığını da unutmamak gerekir.
ANKARA
Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Selma Hanım, İstanbul’dan Ankara’ya yeni gelen ve tanımadığı bu şehirle ilgili pek çok beklentisi ve hayali olan genç bir kadındır. Ancak milli mücadele döneminin merkezi olan şehir O’na umduklarını , beklediklerini yaşatamaz. Adeta çölün ortasındaki bir kasaba gibi olan Ankara, İstanbul’un sahip olduğu görkemden çok uzaktadır. Zaman geçtikçe Selma Hanım ‘ın beklentilerinin ve umduklarının yerini hayal kırıklıkları alır. Selma Hanım’ın, bankacı eşi Nazif Bey o zamanlar Anadolu’da yaşanan milli mücadele heyecanından yoksun korkak ve sürdürülen Kurtuluş Savaşı’na çok ilgisiz kalmış bir kimseydi. Ankara’yı ölü bir şehire benzeten Selma Hanım ‘ın hayatı Binbaşı Hakkı Bey ‘le tanışınca değişir. Hakkı Bey idealist , vatansever , özgürlük bağımlısı, genç bir subaydır.

KİTABIN ADI

HÜKÜM GECESİ

KİTABIN YAZARI

YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU


1. KİTABIN KONUSU:

2. KİTABIN ÖZETİ:

3. KİTABIN ANA FİKRİ:

4. KİTAPTAKİ OLAYLARIN VE ŞAHISLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

5. KİTAP HAKKINDA ŞAHSÎ GÖRÜŞLER:

6. KİTABIN YAZARI HAKKINDA KISA BİLGİ:


1.KİTABIN KONUSU:

Gazeteci Ahmet Samim’in öldürüldüğü 9 Haziran 1910 öncesiyle Sadrazam Mahmut Şevket Paşa’nın öldürüldüğü 11 Haziran 1913 sonrasını içine alan bir zaman dilimindeki olaylar ‘Hüküm Gecesi’ nde kaleme alınmıştır. 31 Mart Olayı’ndan sonra iktidarı ele geçiren İttihat ve Terakki Cemiyeti ile muhalefet arasındaki siyasi çekişmenin öyküsüdür sergilenen.