REKLAM

2010 LYS FELSEFE TEST SORULARI

1. Motor becerilerin öğrenilmesi sırasında işe odaklan­manın, bu öğrenmeyi geciktirdiğini düşünen bir araş­tırmacı, görüşünü bir deneyle sınamak ister. Yaşları ve eğitim düzeyleri aynı, kültürel özellikleri açısından birbirine benzeyen ve solak olmayan kişilerle iki grup oluşturur. Gruplardaki kız ve erkek sayısı eşittir. Her iki gruba da sol elle çizim yapma görevi verilir. Grup­lardan birinin, yaptığı işe odaklanması sağlanır. Diğer gruptaki deneklere çizim sırasında çeşitli sorular so­rularak onların göreve odaklanmaları engellenir. Son­rasında iki grubun öğrenme düzeyi karşılaştırılır.

Bu parçada, aşağıdaki kavramların hangisiyle ilgi­li örnek yoktur?

A) Hipotez

B) Doğal gözlem

C) Kontrol grubu

D) Bağımlı değişken

E) Bağımsız değişken

2. Okuldan eve büyük bir heyecanla dönen çocuk, bir an önce babasının yeni aldığı oyuncakla oynamak is­ter. Ama önce midesinden gelen sesleri susturması gerektiğini anlar. Bunun için mutfağa yönelir. Masada duran kurabiyeleri ağzına atmak üzereyken annesi­nin, "Önce üstünü değiştir ve elini yıka." uyarısıyla irkilip çaresiz odasına yönelir.

Bu parçada anlatılanlar esas alındığında, güdü­lenme sürecinin tamamlanmadığı söylenebilir. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesiyle bu süreç tamamlanır?

A) İhtiyaç

B) Dürtü

C) Güdü

D) Davranış

E) Doyum

3. Gözler, kulaklar, burun, dil ve parmak uçları temel olarak pasif alıcılardır. Uyarıcıları hiç yorum yapma­dan beyindeki görme, işitme, koklama vb. işlem mer­kezlerine iletirler. Bir şey görüldüğünde, gözler, o şe­yin güzel ya da çirkin olduğunu anlamaz, sadece gö­rüntüyü beyne aktarır. Görüntü hakkında estetik bir yargıya varan, ona güzel ya da çirkin diyen zihindir. "Güzellik, bakanın gözündedir." denildiğinde aslında "Bakanın zihnindedir." denilmiş olur. Göz, bir Picasso resmi ile şeker ambalajı arasındaki farkı bilmez.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşı­lamaz?

A) Duyumlar, algılamanın dayanağını oluşturur.

B) Güzellik duyumsal verilere bağlıdır.

C) Duyu verileri nesneler olarak algılanır.

D) Güzelin algılanışı kişiden kişiye değişir.

E) Zihinsel süreçler algılamayı etkiler.

4. Bir akşamüstü küçük kızımla birlikte eve gidiyorduk. Öğleden beri de ağzımıza lokma koymamıştık. Yolda gün batımının güzelliğini gösterdiğimde, kızım şöyle dedi: "Evet, mavi bir tabak üstündeki kızarmış bir bö­reğe benziyor."

Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi çocu­ğun algılamasını etkilemektedir?

A) Duygular

B) Kültürel etmenler

C) Zihinsel tutumlar

D) Gereksinimler

E) Fiziksel ortam

5. İki elim, iki kolum,

Bacaklarım var.

Her insanda bir burun,

Bir de ağız var.

Sen hiç gördün mü

Üç kulaklı bir adam?

Olur mu hiç üç kulak?

Dön de aynaya bak!

Bu şarkı aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisine örnek oluşturmaktadır?

A) Kavrayarak öğrenme

B) Motor öğrenme

C) Model alarak öğrenme

D) Gizil öğrenme

E) Koşullanma yoluyla öğrenme

2010 LYS FELSEFE SORULARINI WORD BELGESİ OLARAK İNDİRMEK İÇİN

İNDİR

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile