Now loading.
Please wait.

REKLAM

2016-2017 eğtim öğretim yılı Türk edebiyatı, dil ve anlatım, Türk dili ve edebiyatı dersleri yıllık planlarını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

2016-2017 EDEBİYAT DERSLERİ YILLIK PLANLARI

Divan edebiyatı eşleştirme soruları

{aridoc width="750" height="500"}iframe frameborder="0" height="550" scrolling="yes" src="https://www.sorucenneti.net/yuklemelerim/onlinedivantest/d1e/index.html{/aridoc}

 9. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları Ekoyay Yayınları 58. Sayfa

Şiir bilgisi tarama soruları

Edebi sanatlar, şiirde imge, şiirin özellikleri ile ilgili çoktan seçmeli sorular

 

 9. SINIF TÜRK EDEBİYATI ŞİİR BİLGİSİ TEST

9. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevapları Ekoyay Yayınları 40-41-42. Sayfalar


10.  “Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi” adlı metinde anlatılanların gerçek hayatta yaşanıp yaşanamayacağını tartışınız. Metinde insana özgü özelliklerin, hayattan birebir mi yoksa kurgulanarak mı alındığını sözlü olarak ifade ediniz.

Metinde anlatılanlar gerçek hayatta yaşanabilecek türdendir.  Yazar insana özgü gerçeklikleri kendi hayal dünyasında kurgulayarak aktarmıştır.

11.  “Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi” adlı metnin dil özelliklerinden, metinde söz edilen “vapur, gazete ve radyo” gibi araçları göz önünde bulundurarak edebî eserin yazıldığı zamanı belirleme­ye çalışınız. Metinden hareketle edebî eserin yazıldığı dönemin özelliklerinin yazar tarafından met­ne nasıl yansıtıldığını açıklayınız.

Metinde yer alan vapur, gazete, radyo gibi kelimelerden hareketle metnin Cumhuriyetin ilk yıllarında yazıldığını söyleyebiliriz.

REKLAM